Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 160-169

Article title

Zaufanie w relacjach rynkowych na współczesnym rynku

Content

Title variants

EN
Trust in the market relations in contemporary market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Turbulentność środowiska biznesowego sprawia, że wyzwaniem współczesnych organizacji staje się umiejętność identyfikowania, odkrywania i eksploatacji możliwości biznesowych. Pojęcie to jest usytuowane na pograniczu kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, ale jest również kluczowym elementem orientacji marketingowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu zachodzi związek pomiędzy zdolnością organizacji do odkrywania i eksploatacji możliwości biznesowych, a orientacją rynkową. Uzyskane wyniki dały podstawę do stwierdzenia, że trudno jest jednoznacznie wykluczyć taki związek.
EN
Turbulent changes in the business environment are a challenge for organizations in terms of identification, exploration and exploitation of their business opportunities. Not only does this concept cover creativity, innovation and entrepreneurship, but also it is a key element of marketing orientation. This article aims to answer the question whether and to what extent exists a relationship between the ability of the organization to explore and exploit business opportunities vs. its market orientation. The initial results show that such a connection cannot be rejected.

Year

Volume

233

Pages

160-169

Physical description

Contributors

References

 • Bojańczyk M. (2013), Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej? Wizjonerzy i prepersi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Chrzanowska A. (2014), Kredyt, który się opłaca, „Charaktery”, nr 10, s. 64-69.
 • Covey S.M.R. (2009), Szybkość zaufania, Rebis, Poznań.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2008), Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, „E-mentor”, nr 5 (27), Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/.../59 (28.01.2015).
 • Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Znaczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5 (32), Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, http://www.e-mentor. du.pl/artykul/index/.../69 (20.01.2015).
 • Hosmer L.T. (1995), Trust: The Connecting Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics, „Academy of Management Review”, No. 20 (2).Hosmer L.T. (1995), Trust: The Connecting Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics, „Academy of Management Review”, No. 20 (2).
 • Kaletsky A. (2010), Jak uratować kapitalizm, „Newsweek”, nr 13.
 • Krawczyk-Bryłka B. (2012), Empowerment – strategia zarządzania oparta na zaufaniu, http://www.jmf.wzr.pl/pim/2012_4_1_22pdf (9.01.2015).
 • Orłowski W.M. (2011), Kryzys finansowy a pozycja Zachodu, SCHOLAR, Warszawa.
 • Penc J. (2011), Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Paliszkiewicz J.O. (2007), Dzielenie się wiedzą oraz zaufanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/.../EIOGZ (30.01.2015).
 • Paliszkiewicz J.O. (2011a), Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwach, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/.../082 (30.01.2015).
 • Paliszkiewicz J.O. (2011b), Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwami, www.ptzp.org.pl/files/.../t1_409 (10.02.2015).
 • Raczko A. (2015), Zaufanie w biznesie – towar niezbędny, ale deficytowy i wrażliwy, panel dyskusyjny, Bankier.pl; na podstawie: www.bankier.pl/wiadomosc/Zaufaniew- biznesie-towar-niezbedny-ale-deficytowy-i-wrazliwy (27.02.2015).
 • Sokołowski W. (2015), Przedsiębiorcy są uczciwi, „Newsweek”, nr 14.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e8976cdf-fdaf-4321-892c-16de8124ab60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.