Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(20) | 91-108

Article title

Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia

Content

Title variants

EN
Conditions of the Development of Szczecin as Perceived by its Inhabitants. The Perspective of Rooting in

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród szczecinian mieszczących się w mobilnych kategoriach wieku produkcyjnego (25–44 lata) nad postrzeganiem stolicy Pomorza Zachodniego przez jej mieszkańców. Ustalenia z analizy wyników badań odnoszą się w poniższym tekście do problematyki: 1) stosunku do władz Szczecina pozwalającego sondować funkcjonujący w świadomości szczecinian obraz lokalnego samorządu w przyjętych do badania aspektach; 2) potencjału rozwojowego i warunków do rozwoju osobistego mieszkańców tworzących podstawę dla jego osiedleńczej atrakcyjności oraz regionalnej konkurencyjności. Istotny kontekst przeprowadzonej analizy tworzy zestawienie sposobów postrzegania miasta ze zmiennymi zakorzenienia (urodzenie w Szczecinie lub osiedlenie się w nim; rodzinne korzenie szczecińskie lub ich brak).
EN
The article presents the results of the research concerned with the perception of the capital of West Pomerania by its inhabitants, conducted among the denizens within the mobile categories of working age (25–44). The fndings presented in this paper address the issues of: 1) the attitude towards the Szczecin authorities, which allows for the assessment of the inhabitants’ perception of the local authorities in the aspects chosen for the purposes of the research; 2) the potential for development and the conditions of personal development of the inhabitants, which constitute for the base of the city’s attractiveness for settlement as well as its regional competitiveness. The signifcant context of the analysis is established through the comparison of the perceptions of the city along with the variables of inveteracy (having been born in Szczecin or having settled in it; having family roots in Szczecin or the lack of such).

Year

Issue

Pages

91-108

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Białek, J., Dzierzgwa, R., Mackiewicz, M., Perzanowska-Przychodzka, E., Przybylska, L., Siłuszek, A., Sudak, S., Więckowska, E. (2011). Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Czyszkiewicz, R., Durka, W. (2011). Topografa szczecińskiej przedsiębiorczości. Szkic socjologiczno-ekonomiczny. Szczecin: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
 • Czyszkiewicz, R., Durka, W. (red.) (2016). Wspólnoty samorządowe województwa zachodniopomorskiego 2010–2015. Społeczeństwo – gospodarka – praca – dochody. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Kowalewski, J., Kowalewski, M., Kołodziejczak, S. (2005). Społeczność lokalna północnych dzielnic Szczecina wobec rewitalizacji (rejon ul. Światowida). Raport z badań socjologicznych. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kowalewski, M., Kołodziejczak, S. (2007). Dzielnica Golęcino-Gocław w Szczecinie jako przykład wielkomiejskiej strefy (samo)izolowanej. W: I. Machaj, L. Gołdyka (red.), Enklawy życia społecznego (s. 567–582). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Matczak, P., Jeran, A., Mączka, K., Nowak, M., Śliwa, P. (2015). Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3 (77), 77–89.
 • Terelak, A., Klepajczuk, B., Kołodziejczak, S. (2009). Poziom znajomości języków obcych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2011). Poziom kompetencji językowych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina w zakresie wybranych języków obcych oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012a). Praca za granicą w świadomości emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012b). Środowisko pracy w Polsce i za granicą w relacjach emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. W: J. Leoński, L. Wątróbski (red.), Diaspora. Tom 5: Migracje Polaków – przeszłość i teraźniejszość. Zagadnienia teoretyczne oraz diaspora polska w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, na Węgrzech, w Palestynie i Nowej Zelandii (s. 91–118). Szczecin: Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012c). Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2013). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz studentów szczecińskich uczelni wyższych stojących u progu wejścia na rynek pracy. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2016). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz wśród stojących u progu wejścia na rynek pracy studentów szczecińskich uczelni. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (w druku). Emigracje zarobkowe z Pomorza Zachodniego do Niemiec. W: Polen in Deutschland – Neue Formen, neue Welten und alte Traditionen. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e89c355a-8e2d-478d-b4e4-028501a13af5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.