Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 47-66

Article title

Produkty turystyczne Bramy Poznania. Teoria interpretacji dziedzictwa w praktyce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule odwołano się do teorii interpretacji dziedzictwa i wskazano konkretne przykłady jej zastosowania przy opracowaniu oferty turystycznej Bramy Poznania. Opisano działania wykorzystane podczas prac nad poszczególnymi produktami: współpracę z przewodnikami, stosowanie spójności narracji języka uniwersalnego, kreowanie opowieści z perspektywy ludzi, biograficzne podejście do prezentacji obiektów, wykorzystanie narzędzi interpretacji, odwołanie do doświadczenia odbiorców i tworzenie produktów na bazie autentyczności miejsca i obiektów.

Year

Issue

2

Pages

47-66

Physical description

Dates

online
2015-02-01

Contributors

 • Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

References

 • Beck L., Cable T., 1998, Interpretation for 21th century. Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, Sagamore Publishing, Champaign, IL
 • Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań
 • Domańska E., 2008, PrBeck L., Cable T., 1998, Interpretation for 21th century. Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, Sagamore Publishing, Champaign, IL
 • Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań
 • Domańska E., 2008, Problemy rzeczy we współczesnej archeologii [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn
 • Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S. 2014, Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny. Małopolski Instytut Kultury, Kraków
 • Kaźmierczak M., 2012, Podróż kulturowa jako forma życia w świecie ponowowczesnym [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, praca zbiorowa pod red. M. Kaźmierczaka. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań
 • Kobiałka D., 2008, Z życia dwóch naszyjników. Problemy biograficznego podejścia do rzeczy. Kultura współczesna nr 3
 • Kozak M., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, 2007, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Luksemburg
 • Małolepszy B., Młyńczak N., 2013, Scenariusz wycieczek po Ostrowie Tumskim i katedrze poznańskiej z wykorzystaniem audioprzewodników, dokument wewnętrzny Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia i Kul.Tour.pl, Kraków/Poznań
 • Nowacki M., 2005, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek [w:] Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa, 14-15 października 2005, Proksenia, Kraków
 • Nowacki M., 2009, Możliwość oddziaływania poprzez interpretację dziedzictwa na zmianę postaw i zachowań turystów [w:] Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, red. nauk. A. Dąbrowski, R. Rowiński. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Warszawa
 • Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych. Folia Turistica nr 23
 • Nowacki M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej [w:] Kultura i turystyka. Wspólna droga. red. nauk. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Nowacki M., 2013, Jakość i autentyczność: czy jedno wyklucza drugie? [w:] Kultura i turystyka. Miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Pine B.J., Gilmore J.H., 1999, The experience economy. Work is theatre & every business a stage. Harvard Business School Press. Boston
 • Tilden F., 1957, Interpreting our heritage. Principles and practices for visitor services in parks, museums and historic places. The Univeristy of North Carolina Press. Chapel Hill
 • Tugas, P. i in., 2005, Heritage Interpretation Centres. The Hicira handbook. Diputació Barcelona. Barcelona
 • oblemy rzeczy we współczesnej archeologii [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn
 • Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S. 2014, Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny. Małopolski Instytut Kultury, Kraków
 • Kaźmierczak M., 2012, Podróż kulturowa jako forma życia w świecie ponowowczesnym [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, praca zbiorowa pod red. M. Kaźmierczaka. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań
 • Kobiałka D., 2008, Z życia dwóch naszyjników. Problemy biograficznego podejścia do rzeczy. Kultura współczesna nr 3
 • Kozak M., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, 2007, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Luksemburg
 • Małolepszy B., Młyńczak N., 2013, Scenariusz wycieczek po Ostrowie Tumskim i katedrze poznańskiej z wykorzystaniem audioprzewodników, dokument wewnętrzny Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia i Kul.Tour.pl, Kraków/Poznań
 • Nowacki M., 2005, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek [w:] Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa, 14-15 października 2005, Proksenia, Kraków
 • Nowacki M., 2009, Możliwość oddziaływania poprzez interpretację dziedzictwa na zmianę postaw i zachowań turystów [w:] Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, red. nauk. A. Dąbrowski, R. Rowiński. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Warszawa
 • Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych. Folia Turistica nr 23
 • Nowacki M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej [w:] Kultura i turystyka. Wspólna droga. red. nauk. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Nowacki M., 2013, Jakość i autentyczność: czy jedno wyklucza drugie? [w:] Kultura i turystyka. Miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Pine B.J., Gilmore J.H., 1999, The experience economy. Work is theatre & every business a stage. Harvard Business School Press. Boston
 • Tilden F., 1957, Interpreting our heritage. Principles and practices for visitor services in parks, museums and historic places. The Univeristy of North Carolina Press. Chapel Hill
 • Tugas, P. i in., 2005, Heritage Interpretation Centres. The Hicira handbook. Diputació Barcelona. Barcelona

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e8b6ae31-13b5-4f5e-ae50-604ada83c3ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.