PL EN


2011 | 6 | 427-442
Article title

Ksiądz jako „Inny”. Tożsamość kapłana w twórczości poetyckiej i eseistycznej Janusza Stanisława Pasierba

Authors
Content
Title variants
A priest as the “other”. Priestly identity in poetry and essays of Janusz St. Pasierb
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poetry of priests was one of the most striking phenomena of Polish literature during the twentieth century. But it is surprising that priests who wrote poetry avoid direct description of experience of the priesthood. It seems that poetry of Janusz St. Pasierb is good example of such hiding identity of priest. In this article problem priesthood in literary output of Pasierb has been examined in several contexts: autobiographical, sociological, psychological, historical, theological. In his essays Pasierb devotes much space to analyzing the situation of a priest in the modern world. However, in poetry he writes about the problem of loneliness of priest and his social exclusion. A priest is the “other” in social meaning. The reason for exclusion is ambivalence of identity: state of suspension between heaven and earth, the sacred and the profane, between what is divine and what is human. At the experience of the priest reveals a fear of split and dualistic identity and fear of incompleteness. The poet also draws attention to the experience of internal injury.
Year
Volume
6
Pages
427-442
Physical description
Contributors
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • Chrząstowska B., „Wierzę wierszem”. O poezji kapłańskiej, [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch, Lublin 1997.
 • Kudyba W., Rana, która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba, Lublin 2006.
 • Nasza mała, najmniejsza ojczyzna. Z księdzem Januszem St. Pasierbem rozmawia Marek Wittbrot, „Nowe Książki ” 1994 nr 1.
 • Pasierb J. St., Czas otwarty, Pelplin 1992.
 • Pasierb J. St., Człowiek współczesny jako słuchacz Słowa Bożego, [w:] Tegoż, Od kaznodziejstwa do homilii, Pelplin 1984, pierwodruk w „Collectanea Theologica” 1969, z. 1.
 • Pasierb J. St., Gałęzie i liście, Pelplin 1993.
 • Pasierb J. St., Kategoria przestrzeni , Warszawa 1978.
 • Pasierb J. St., Kategoria przestrzeni , Warszawa 1978.
 • Pasierb J. St., Obrót rzeczy, Poznań 1993.
 • Pasierb J. St., Puste Łąki , Pelplin 2001.
 • Pasierb J. St., Ten i tamten brzeg, Pelplin 2001.
 • Pasierb J. St., Wnętrze dłoni (Łódź 1988.
 • Przedruk pt. Człowiek współczesny wobec Ewangelii [w:] Tegoż, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983.
 • Thurian M., Tożsamość kapłana, tłum. J. Machniak, wstęp A. Bardecki, Kraków 1996.
 • Tomasik T., Na skrzyżowaniu dróg. O poezji Janusza St. Pasierba, Pelplin 2004.
 • Wiśniewski B., Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem, Pelplin 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8d68f9f-7c93-4288-bb6a-4184cfaf034d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.