PL EN


2017 | 8 | 2 | 180-186
Article title

Indywidualny system wartości jako czynnik kształtujący style kierowania dyrektorów szkół

Content
Title variants
EN
Individual Value System as a Factor in Creation of Leadership Styles of School Principals
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę związku systemu wartości osób zarządzających szkołami oraz stylów kierowania. Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych raportów zaprojektowano badania pilotażowe. Wstępne wnioski chociaż nie mają charakteru przesądzającego, to potwierdzają wcześniej omówione rezultaty uzyskane w badaniach zrealizowanych w innych środowiskach kulturowych. Wyniki sugerują pewną zbieżność co do dominującego sytemu warto-ści i preferowanego stylu kierowania/przywództwa dyrektorów szkół.
EN
The main aim of this article is to describe the potential correlation between the value system of school principals and their leadership styles. On the basis of wide veriaty of literature and available reports the pilot studies were created. Although the first results (obtained during pilot studies) are not definitive they correspond with the results of the research conducted in different environ-ments. The results suggest the existence of the correlation between dominant value system and preferred style of leadership of particular principals.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
180-186
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Polska
author
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, dyrektor, Polska
References
 • Bass, B.M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Visio. Organizational Dynamics, 18 (3), 19–31.
 • Brzozowski, P. (2002). Uniwersalność struktury wartości, koncepcja Shaloma H. Schwartza. Roczniki Psychologiczne, 5, 27–52.
 • Brzozowski, P. (2007). Wzorcowa hierarchia wartości, polska, europejska, czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Byra, S. (2010). Indywidualizm czy kolektywizm? Preferencje wartości studiującej młodzieży. W: M. Chodkowska, M. Uberman (red.), Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości (s. 68–76). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8 (1), 22–41.
 • Cieciuch, J., Hulak, A., Kitaj, M., Leszczyńska, J., Bulkowska, D. (2011). Kołowa struktura wartości u dzieci przedszkolnych. Studia Psychologica, 11 (2), 5–18.
 • Day, C., Harris, A., Hadfield, M. (2001). Challenging the Orthodoxy of Effective School Leadership. International Journal of Leadership in Education, 4 (1), 39–56.
 • Feather, N.T. (1995). Values, Valences& Choice: The Influence of Values on the Perceived Attractiveness and Choice of Alternatives. Journal of personality and Social Psychology, 68, 1135–1151.
 • Fołtyn, H. (2006). „Siatka kierownicza” w praktyce menedżerskiej. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2, 83–97
 • Gasiul, H. (1987). Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości. Toruń: Wyd. UMK.
 • Gaziel, H. (1982). Relationship between the Values of Students of Educational Administration and Their Perceptions of Ideal Management Style. Studies in Educational Administration and Organization, 10, 57–68.
 • Jamal, A.H. (2014). Leadership Styles and Value Systems of School Principals. American Journal of Educational Research, 2 (12), 1267–1276.
 • Schwartz, S.H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the Theory of Basic Individual Values: New Concepts and Measurements. Journal of Personality and Social Psychology, 103 (4), 663–688.
 • Wronka, M. (2014). Zintegrowane przywództwo jako krytyczny czynnik osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, 5, 1280–1286.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8e5f2d6-3b8d-4490-8dd6-58aaae800465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.