PL EN


2015 | 6 | 3 | 147-152
Article title

Cyfrowy obraz rzeczywistości analogowej – ćwiczenie laboratoryjne z informatyki użytkowej

Content
Title variants
EN
Digital Image of Analog Reality – Laboratory Practice in Computer Science
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zagadnienie cyfrowej jakości dźwięku i obrazu jest związane przede wszystkim z parametrami przetwarzania analogowo-cyfrowego wymagającego czytelnej ekspozycji. W artykule zaprezentowano opis ćwiczenia laboratoryjnego możliwego do wykonania w praktyce szkoły ponadpodstawowej, mającego na celu ocenę wpływu częstotliwości próbkowania na jakość dźwięku.
EN
The issue of digital sound and picture quality is associated primarily with the parameters of the analog conversion, which requires clear exposure. The article presents a description of laboratory exercises that can be performed practically in secondary school. Aim of the exercise is the evaluation of the impact of the sampling frequency for audio quality.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
147-152
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Bugdol M., Mitas A.W. (2014): Multimodal Biometric System Combinig ECG and Sound Signals, „Pattern Recogniction Letters” vol. 38.
  • Lyons R.G. (1999): Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Warszawa.
  • Mitas A.W. (1998): Informatyka użytkowa – podstawy, Katowice.
  • Mitas A.W. (2000a): Kształcenie informatyczne studentów pedagogiki, [w:] Sysło M.M. (red.), Informatyka w Szkole XVI, Mielec.
  • Mitas A.W (2000b), Studia dwu-specjalnościowe w Cieszynie – komentarz do autorskiego programu nauczania w części informatycznej [w:] Pedagogika i informatyka, Cieszyn.
  • Mitas A.W., Bugdol M. (2010): An Idea of the Human Voice Reaction Measurement system under the Aspect of Behavioral Biometric, [w:] Piętka E., Kawa J. (red.), Information Technologies in Biomedicine, t. II, Berlin.
  • Mitas A.W. i in. (2010): Problemy biometrii. Monografia, Warszawa.
  • Pióro B., Pióro M. (1994): Podstawy elektroniki. Podręcznik dla technikum. Część 1, Warszawa.
  • Smith S.W. (2007): Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e928e9fa-fa41-4a21-87da-7d40b4a2b2df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.