PL EN


2015 | 7(43) | 2 | 63-69
Article title

Didaktika hudby v náboženských piesňach primárneho vzdelávania

Title variants
EN
Didactics of Religious Songs Music on the First Level of Education
PL
Dydatyka muzyki pieśni religijnych na I etapie kształcenia
Languages of publication
SK
Abstracts
PL
Ważnym elementem procesu dydaktycznego, na I etapie edukacyjnym, są pieśni religijne. W artykule podjęto zagadnienia dotyczące teologicznej strony tych pieśni oraz ich muzycznej interpretacji, zarówno od strony kompozycyjnej, jak i harmonicznej. Zakres treściowy pieśni religijnych, ich muzyczna interpretacja oraz osoba nauczyciela warunkuje rozwój muzyczny i duchowy dziecka.
EN
Religious songs are important part of didactic process on the first level of education. In the article below following issues will be discussed: theological part of these songs, their music interpretation, both composition and harmony. These songs' range of content, their music interpretation and the teacher determine child's musical and spiritual development.
SK
Dôležitým prvkom v didaktickom procese primárneho vzdelávania sú náboženské piesne. Nižšie uvedený príspevok sa venuje textom týchto piesní, ale aj ich hudobnému stvárneniu a to tak po stránke kompozičnej ako aj po harmonickej. Ďalej sa zaoberá obsahom náboženských piesní, ich hudobnou interpretáciou, ako aj osobnosťou učiteľa, ktorý ovplyvňuje hudobný a duchovný rozvoj dieťaťa.
Year
Volume
Issue
2
Pages
63-69
Physical description
Contributors
References
  • Akimjak A.: Liturgický spev a posvätná hudba v katolíckej bohoslužbe, Levoča : MTM 2013. (ISBN 978-80-89187-90-4).
  • Akimjak A.: Lektor, žalmista a kantor v obnovenej liturgii, Levoča : MTM 2014. (ISBN 978-80-89187-93-5).
  • Akimjak A.: Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie, Spišské Podhradie – Spišská Kapitula : Kňazský seminár a Teologický inštitút biskupa Jána Vojtaššáka 1997. (ISBN 978-80-88704-08-1).
  • Baranová E.: Ako učiť hudobnú výchovu, Ružomberok : PF KU 2001.
  • čanaky R.: Rastieme k svetlu : CD 1-2 katechetických piesni pre ZŠ, Spišská Nová Ves : Katolické pedagogické a katechetické centrum 2005.
  • Humor J.R.: Spievatko : spevník náboženských piesní. Bratislava : Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza 2005.
  • Tomášek Kardinál F.: Pedagogika, Brno : Nibowaka 1992.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e93fdb26-0884-455e-99eb-63d2cd01b68f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.