PL EN


2013 | 21 | 1(79) | 5-22
Article title

ZARYS PROBLEMATYKI JĘZYKÓW INDIAŃSKICH W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Content
Title variants
EN
The Indigenous Languages of Latin America – a Socio-Cultural Overview
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Określenie dokładnej liczby języków rdzennych funkcjonujących obecnie w Ameryce Łacińskiej jest niezmiernie trudne. Jakakolwiek nie byłaby ich liczba i charakterystyka, nie ulega wątpliwości, że języki indiańskie stanowią cenne dziedzictwo prekolumbijskiej przeszłości i odzwierciedlają wielkie bogactwo kulturowe regionu. Celem artykułu jest zarysowanie problematyki języków indiańskich w Ameryce Łacińskiej w ujęciu społeczno-kulturowym. Punktem wyjścia jest przedstawienie w zarysie różnorodności języków rdzennych w regionie oraz ich rozmieszczenia geograficznego. Następnie pokrótce omówiono wybrane problemy związane zarówno z miejscem języka w kulturze każdej grupy, jak również z prawami kulturowymi ludności rdzennej.
EN
Determining the exact number of indigenous languages currently in use in Latin America is extremely difficult. Whatever their number and characteristics, there is no doubt that Indian languages constitute valuable pre-Columbian heritage of the past and reflect the great cultural diversity of the region. The purpose of this article is to outline the situation of Indian languages in Latin America from a socio-cultural perspective. The starting point is to present an overview of the diversity of indigenous languages in the region and their geographical distribution. Then the article briefly discusses selected issues associated with both the place of language in the culture of each group, as well as the cultural rights of indigenous peoples in Latin America.
Year
Volume
21
Issue
Pages
5-22
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e95c6d01-a610-493e-969c-f2fa17272a48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.