PL EN


2012 | 1 | 55-63
Article title

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STYLEM PRZYWIĄZANIA A ZAANGAŻOWANIEM W NAUKĘ U MŁODZIEŻY LICEALNEJ

Content
Title variants
EN
The relationships between attachment style and engagement in learning among high-schoolers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badanie miało na celu sprawdzenie zależności pomiędzy stylem przywiązania a zaangażowaniem w naukę u młodzieży licealnej. Streszczona została teoria przywiązania, zjawisko uzależnienia od zajęcia oraz związki poszczególnych stylów przywiązania z uzależnieniem od pracy i nauki, opisywane w literaturze przedmiotu. W badaniach własnych przebadano 239 uczniów liceum ogólnokształcącego. Spodziewano się, że najsilniejszym zaangażowaniem w naukę będą charakteryzować się osoby przywiązane unikająco oraz osoby przywiązane lękowo-ambiwalentnie. Potwierdzono, że osoby przywiązane unikająco najsilniej angażowały się w naukę. Nie stwierdzono jednak różnic między osobami przywiązanymi bezpiecznie oraz lękowo-ambiwalentnie.
EN
The main purpose of the study was to verify the relationship between attachment style and engagement in learning among high-schoolers. The attachment theory was presented, as well as workaholism, and possible relationships between attachment and work engagement described in the literature. Two hundred thirty nine high school students took part in the presented study. It was expected that the strongest engagement in learning would occur among persons who were avoidant and resistant attached. The strongest engagement in learning was noted among avoidant attached persons. There were, however, no significant differences between securely attached and resistant attached subjects.
Year
Issue
1
Pages
55-63
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Ainsworth M. D. S., Blehar M. C., Waters E., Wall S. (1978): Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Erlbaum, Hillsdale, NJ
 • Bańka A. (2005): Psychologia pracy. W: J. Strelau (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. GWP, Gdańsk
 • Bartholomew K., Horowitz L. M. (1991): Attachment styles among young adults: A test of a four category model. „Journal of Personality and Social Psychology”, 61
 • Bowlby J. (1969/2007): Przywiązanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Fassel D. (1990): Working ourselves to death: The high costs of workaholism, the rewards of recovery. Harper Collins, San Francisco, CA
 • Furnham A. (1997): The psychology of behaviour at work. Psychology Press, Hove
 • Golińska L. (2006): Pracoholizm małżonka i rodzica w percepcji i odczuciach współpartnera i dzieci. „Nowiny Psychologiczne” 1
 • Goodman R., Scott S. (2000): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Hazan C., Shaver P. R. (1987): Romantic love conceptualized as an attachment process. „Journal of Personality and Social Psychology” , 52
 • Hazan C., Shaver P. R. (1990): Love and work: An attachment-theoretical perspective. „Journal of Personality and Social Psychology”, 39
 • Hazan C., Shaver P. R. (1994): Deeper into attachment theory. „Psychological Inquiry”, 5
 • Howerton M. H. (2004): The relationship of attributional style, work addiction, perceived stress and alcohol abuse in lawyers in North America. Źródło: http://education.uncc.edu/cpflower/Flowers_CV.pdf.
 • Kalinowski M., Czuma I., Kuć M., Kulik A. (2005): Praca. Wyd. „Gaudium”, Lublin Kiechel W. (1987): The workaholic generation. „Fortune”, 119
 • Killinger B. (2007): Pracoholicy. Szkoła przetrwania. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań
 • LaBier D. (1987): Modern madness: The hidden link between work and emotional conflict. Addison-Wesley, Reading, MA
 • Machlowitz M. M. (1980): Workaholics: Living with them, working with them. Addison-Wesley, Reading: MA
 • Main M., Solomon J. (1986): Discovery of an insecure-disorganized disoriented attachment pattern.
 • W: T. B. Brazelton, M. W. Yogman (red.): Affective development in infancy. Ablex, Norwood, NJ Maslow A. H. (1954/1990): Motywacja i osobowość. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
 • Mieścicka L. (2002): Pracoholizm. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa
 • Mosier S. K. (1983) : Workaholics: An analysis of their stress, success and priorities. Unpublished MA thesis, University of Texas at Austin
 • Nishiyama K., Johnson J. V. (1997): Karoshi-Death from overwork: Occupational health consequences of the Japanese production management. Źródło: http://workhealth.org/images.cse.map.
 • Oates W. E. (1971): Confessions of a workaholic. The facts abort work addiction. ABINGDON, Nashville
 • Porter G. (1996): Organizational impact of workaholism: Suggestions for researching the negative outcomeof excessive work. „Journal of Occupational Health Psychology”, 1
 • Porter G. (2001): Workaholism tendencies and the high potential for stress among co-workers. „International Journal of Stress Management”, 8
 • Robinson B. E., Philips B. (1995): Measuring Workaholism: Content Validity of the Work Addiction Risk Test. „Psychological Reports”, 77
 • Schaffer H. R., Emerson P. E. (1964): The development of social attachments in infancy. „Monographs of the Society for Research in Child Development”, 29
 • Snir R., Harpaz I. (2004): Attitudinal and demographic antecedents of workaholism. „Journal of Organizational Change Management”, 17
 • Spence J. T., Robbins A. S. (1992): Workaholism: Definition, measurement, and preliminary results.„Journal of Personality Assessment”, 58
 • Spruell G. (1987): Work fever. „Training and Development Journal”, 41
 • Szpitalak M. (2008): Pracoholizm: norma, patologia czy adaptacja? „Sztuka Leczenia”, 3–4
 • Szpitalak M. (2011): Przywiązani… do pracy. Zaangażowanie w pracę jako odzwierciedlenie stylu przywiązania. „Psychologia Rozwojowa”, 15
 • Vodanovich S. J., Piotrowski C (2006).: Workaholism: A critical but neglected factor in O.D. „Organization Development Journal”, 24
 • Vodanovich S. J., Piotrowski C., Wallace, J. C. (2007): The relationship between workaholism and health: A report of negative findings. „Organization Development Journal”, 25
 • Wojdyło K. (2003): Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań. „Nowiny Psychologiczne”, 3
 • Wojdyło K. (2006): Osobowość pracoholiczna: właściwości i mechanizmy regulacyjne. „Nowiny Psychologiczne”, 2
 • Wojdyło K (2010): Pracoholizm. Perspektywa poznawcza. Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e95e4632-e8ba-41eb-a1b2-f1598a097aac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.