Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 16 | 176-186

Article title

Przejawy procesu globalizacji w sferze produkcji na przykładzie Scania Production Słupsk S. A.

Content

Title variants

EN
Signs of globalization in production sphere exemplified by Scania Production Słupsk S.A.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article describes the structure of Scania as a global corporation. The company manufactures: city buses, coaches and heavy-load trucks. The article depicts the development of Scania in the world and mainly in Poland. We have described in detail the company from Słupsk – Scania Production Słupsk S.A. Mainly, employment figures and structures, production in numbers, as well as target markets. The part of work concerns the strategy of the company and the plans for further expansion.

Contributors

  • Akademia Pomorska w Słupsku
  • Scania Production Słupsk S.A.

References

  • Czapliński P., Musiałek M., 2007, Motywy podjęcia działalności gospodarczej w podregionie słupskim na tle uwarunkowań lokalnych i regionalnych (na wybranych przykładach), [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, red. E. Janowicz, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk, s. 69–81.
  • Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 5, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 73–76.
  • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2009, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
  • Scania Annual Report, 2006, Scania CV AB, Södertälje Sweden 2007.
  • Słoniewska-Malitka B., 2006, Geneza Scanii Production Słupsk S.A., Zbliżenia, nr 2.
  • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo UAM, Poznań.
  • Zorska A., 2006, Korporacje transnarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e98d440e-4b5f-4e6f-9a75-cf988b6a5ae8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.