PL EN


2014 | 206 | 111-121
Article title

Ocena wyrobisk wybierkowych kopalni węgla kamiennego z uwzględnieniem nieporównywalność kryteriów

Authors
Content
Title variants
EN
Excavations Evaluation in Hard Coal Mine Wybierkowych Considering Criteria Incomparability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie możliwości uwzględniania nieporównywalności kryteriów w procedurze wielokryterialnego wspomagania decyzji z wykorzystaniem metody AHP. Praca dotyczy zastosowania metod wielokryterialnych do oceny projektów inwestycyjnych dotyczących wyrobiska wybierkowego w kopalni węgla kamiennego. Uwzględnienie nieporównywalności kryteriów związane jest z aspektami bezpieczeństwa pracy (występujących zagrożeń). Zagadnienia poruszone w pracy są konsekwencją analiz związanych z oceną w cyklu istnienia (życia) inwestycji oraz wykorzystania koncepcji dominacji ze względu na ryzyko do wspomagania decyzji przy nieporównywalności kryteriów.
EN
The main aim of this paper is to present the possibilities to take into consideration non-comparability criteria in the procedure of multi-criteria decision support using AHP method. The work concerns the application of multi-criteria methods for the evaluation of investment projects associated with excavation in hard coal mine. The inclusion of non-comparability criteria is associated with the safety aspects of work (existing threats). The issues dealt with in the work are a consequence of the investment life cycle analysis evaluation and the use of the concept of risk dominance for the decision support.
Year
Volume
206
Pages
111-121
Physical description
Contributors
author
References
 • Harsanyi J.C., Selten R. (1992), A general Theory of Equilibrium Selection in Games, MIT Press, Cambridge-London.
 • Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. State of the art Surveys, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
 • Kofler E. (1967), O zagadnieniu optymalizacji wielocelowej, "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 • Madani K., Lund J.R. (2011), A Monte-Carlo game theoretic approach for Multi-Criteria Decision Making under uncertainty, "Advances in Water Resources", No. 34.
 • Trzaskalik T. (red.) (2011), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
 • Roy B. (1985), Methodologie Multicritere d'Aide a la Decision (Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa 1990), Editions Economica, Paris.
 • Saaty T.L. (1977), A Scaling method for priorities in hierarchical structures, "Journal of Mathematical Psychology", No. 15.
 • Saaty T.L. (1980), The Analitic Hierarchy Process, Mc-Graw Hill, New York.
 • Sojda A., Wolny M. (2012), Zastosowanie metody AHP w ocenie projektów inwestycyjnych kopalni węgla kamiennego, materiały konferencji "Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. Konferencja im. dr hab. prof. AE Piotra Chrzana", UE w Katowicach.
 • Wolny M. (2013), Aspekt sytuacji status quo we wspomaganiu wielokryterialnego wyboru bazującego na teorii gier, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, nr 132.
 • Wolny M. (2008): Decision making problem with two incomparable criteria - game theory solution, [w:] Trzaskalik T. (red.), Multiple Criteria Decision Making '07, Publisher of Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice.
 • Wolny M. (2007): Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wieloatrybutowe wspomaganie organizacji przestrzennej komórek produkcyjnych z zastosowaniem teorii gier, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Wolny M. (2014): Wykorzystanie dominacji ze względu na ryzyko do porządkowania wariantów w zagadnieniach dwukryterialnych przy nieporównywalności kryteriów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 68.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e98e1ec8-64ed-4bf4-bfbe-6b78e086ffa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.