PL EN


2016 | 7(9) | 121-133
Article title

Dokumentacja elektroniczna w spuściznach archiwalnych na przykładzie spuścizny Stanisława Gorgolewskiego

Content
Title variants
EN
Electronic documents in personal papers – an example of personal papers of Stanisław Gorgolewski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przeprowadzone badanie ukazało problemy związane z dokumentami elektronicznymi już w momencie przejmowania, następnie opracowywania, przechowywania i udostępniania w archiwum. Dokumentacja elektroniczna, jak się okazało, niestety zazwyczaj traktowana jest jedynie jako dodatek do wersji papierowej. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentu (w tym dokumentu elektronicznego), jak również ankietę – kwestionariusz pytań. Badaniu poddana została zawierająca dokumentację elektroniczną spuścizna prof. Stanisława Gorgolewskiego.
EN
The conducted study has shown problems with electronic documents already in the moment of their accession, as well as arrangement and description, storage and providing access to them in the archive. It turned out that, unfortunately, electronic documents are treated only as an addition to paper versions of materials. The study uses method of document analysis (including electronic document), as well as a survey – a questionnaire. The object of the study was a private papers of Professor Stanisław Gorgolewski.
Year
Issue
Pages
121-133
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Co to jest Desktop.ini pliku?, http://www.yac.mx/pl/pc-tech-tips/windows/What_is_Desktop_ini_File.html (dostęp: 1 VI 2015 r.).
  • Smak J., Andrzej Woszczyk 1935-2011, http://www.urania.edu.pl/in-memoriam/andrzej-woszczyk-1935-2011.html (dostęp 1 VI 2015 r.).
  • Usowicz J., Stanisław Gorgolewski (1926-2011), http://www.urania.edu.pl/in-memoriam/stanislaw-gorgolewski-1926-2011.html (dostęp: 1 VI 2016 r.).
  • Wajs H., Problemy archiwalne z dokumentami elektronicznymi na przykładzie doświadczeń Austrii, Ameryki Północnej i Europy, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2-4 września 1997 r., t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997.
  • Woźniak W., Dokumentacja elektroniczna jako część spuścizny - podstawowe problemy, [w:] Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU 3 grudnia 2010 roku, Kraków, red. T. Filip, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e9a1ac9f-dedf-4e36-b6c3-b67e82055c87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.