PL EN


2016 | 3(28) | 38-53
Article title

Relacje struktury finansowania z ekonomiczną efektywnością aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest scharakteryzowanie związków zachodzących między wartością i strukturą źródeł finansowania przedsiębiorstwa a efektywnością ekonomiczną gospodarowania aktywami obrotowymi – mierzoną zarówno z perspektywy fundamentalnych podstaw tej efektywności, tkwiących w sprawnych procesach logistyki, produkcji i sprzedaży, jak i z uwzględnieniem cyklu obrotowego przedsiębiorstwa. Dla operacjonalizacji sformułowanego celu badawczego postawione zostały hipotezy badawcze stwierdzające, że: w giełdowych spółkach przemysłowych występują silne, negatywne związki korelacyjne między uzyskiwaną efektywnością ekonomiczną aktywów obrotowych a stopniem sfinansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, a zarazem w jednostkach tych notuje się występowanie silnej, pozytywnej relacji między efektywnością aktywów obrotowych a wskaźnikiem wspierania finansowego przedsiębiorstwa. Badania empiryczne zrealizowane zostały wśród spółek publicznych należących do sektora przemysłu, które były notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2014 oraz których akcje były przedmiotem obrotu przez co najmniej pięć lat
Year
Issue
Pages
38-53
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e9ae9289-17c2-4a7a-81cf-92cb41bd0503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.