PL EN


2017 | 17 | 191-205
Article title

Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym

Content
Title variants
EN
Library and sending-receiving relations: conditions of the cooperation with the user in the information society
DE
Die Bibliothek und die Beziehung zwischen Sender und Empfänger. Die Bedingungen für die Zusammenarbeit mit dem Benutzer in der Informationsgesellschaft
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie komunikacyjnych uwarunkowań i zależności w społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem roli biblioteki akademickiej. Punktem wyjścia jest tradycyjne pojmowanie procesu komunikacyjnego jako z jednej strony sposobu przekazywania informacji, z drugiej, nawiązywania relacji nadawczo-odbiorczych. W horyzoncie rozważań znalazła się analiza funkcjonowania biblioteki w społeczeństwie sieci, i wpływ elektronicznych narzędzi przekazywania informacji na jej działalność. Artykuł ma wskazać powiązania pomiędzy tradycyjnymi i wirtualnymi sposobami porozumiewania się oraz podkreślić rolę komunikacji w przyszłym rozwoju biblioteki.
EN
The aim of the article is to present communication conditions and relations in the information society taking into account the role of a university library. The starting point is to understand the communication process on the one hand as the manner to transmit information, and on the other hand as the way to create sending-receiving relations. The author analyzes the functioning of the library in the Internet society and the influence of electronic devices on its activity. The aim of the article is to show the relations between traditional and virtual manners of communication and to underline the role of communication in the future development of the library.
DE
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Schilderung der kommunikativen Bedingungen und Abhängigkeiten in der Informationsgesellschaft mit Berücksichtigung der Rolle einer akademischen Bibliothek. Der Ausgangspunkt ist wie immer das Verständnis des Kommunikationsprozesses einerseits im Sinne von Informationsvermittlung, andererseits von Gestaltung der Beziehung zwischen Sender und Empfänger. In den Überlegungen fanden sich die Analyse der Tätigkeitsbereiche einer Bibliothek im Rahmen einer Netzgesellschaft sowie der Einfluss der e-Werkzeuge auf die Bibliotheksaufgaben während der Informationsvermittlung. Der Beitrag soll auf die Verbindung zwischen der tradierten und der virtuellen Kommunikation hinweisen sowie die Rolle der Kommunikation in der künftigen Entwicklung der Bibliotheken betonen.
Year
Volume
17
Pages
191-205
Physical description
Dates
published
2017-11-21
Contributors
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, mabro@amu.edu.pl
References
 • Aleksandrowicz, Renata, Rusińska-Giertych, Halina. 2015. „Wstęp”. W Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. Renata Aleksandrowicz i Halina Rusińska-Giertych, nlb. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Babik, Wiesław. 2013. „Biblioteka akademicka na rozdrożu: o współczesnych przemianach w środowisku informacyjnym” [online], [dostęp 9 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=14028.
 • Dobek-Ostrowska, Bogusława. 2004. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Goban-Klass, Tomasz. 2004. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gogołek, Włodzimierz. 2010. Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania kategorie i paradoksy. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Golka, Marian. 2005. „Czym jest społeczeństwo informacyjne?” [online], [dostęp 5 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/userfiles/33/Czym_jest__spoleczenstwo_informacyjne.pdf.
 • Górski, Adam. 1997. Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komunikacji społecznej i jako wyzwanie gospodarki rynkowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Grzenia, Jan. 2008. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kulczycki, Emanuel. 2012. „Teoretyzowanie komunikacji” [online], [dostęp 16 III 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/10593/2236.
 • Kulczycki, Emanuel. 2011. „TOP 10: podręcznik do komunikacji społecznej”. W Warsztat badacza [online], [dostęp 8 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/top-10-podrecznik-do-komunikacji-spolecznej/.
 • Kulczycki, Emanuel, Wendland, Michał. 2014. „O kulturalistycznej teorii komunikacji”. Kultura–Media–Teologia 16: 9–25.
 • Mikołajczyk, Zofia. 1999. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowina Konopka, Maria. 2006. „Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego”. W Społeczeństwo inform@cyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, red. Marta Witkowska i Kamila Cholawo-Sosnowska, 13–58. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sobkowiak, Barbara. 1998. „Komunikowanie społeczne”. W Współczesne systemy komunikowania, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 11–21. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wojciechowska, Maja. 2006. „Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrodkach informacji” [online], [dostęp 5 III 2017]. http://www.academia.edu/5139435/Zarz%C4%85dzanie_wiedz%C4%85_i_informacj%C4%85_w_plac%C3%B3wkach_bibliotecznych_i_o%C5%9Brodkach_informacji.
 • Wojciechowski, Jacek. 2010. Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e9b30e62-2b38-4764-a102-23276c5a7c2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.