Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 281-296

Article title

Akty prawne regulujące kwestie własnościowe i narodowościowe w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

Authors

Content

Title variants

EN
Legal acts regulating property and national matters in Poland in the first years after the end of World War II

Conference

-

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku zmiany granic Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Skutkowało to koniecznością zbudowania nowej państwowości i tożsamości społeczeństwa, opartej o ideologię komunistyczną. Był to również czas rozliczeń ze zdrajcami Narodu. W artykule przedstawiono najważniejsze akty prawne, mające wpływ na kształtowanie się kultury prawnej w pierwszych latach powojennych, a szczególny nacisk został położony na kwestię walki z Volksdeutschami.
After the end of World War II Poland found itself in the Soviet sphere of influence. That resulted in the need to build a new state and identity of the society based on the communist ideology. It was also a time of settling accounts with the traitors of the Nation. The article presents the most important legal acts influencing the formation of the society in the first post-war years, and special emphasis was placed on the issue of the fight against the Volksdeutsch.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

281-296

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e9bdca26-245b-4753-86b0-c6f953a8802e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.