Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 108-116

Article title

Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów

Content

Title variants

EN
(Political) change as a (utopian?) goal of young activists

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc obraz młodzieży zaangażowanej w projekty etykietowane jako „utopijne”, wymienia różne rodzaje utopii oraz ich sensy znaczenia i funkcje. Ponadto autor prezentuje konsekwencje braku projektów i wizji alternatywnych, przy czym podkreśla znaczenie idei nazywanych dziś utopijnymi w krytycznej socjalizacji młodzieży i procesie kreowania społeczeństwa świadomego i zaangażowanego. Autor konkluduje, że „myślenie utopijne” jest warunkiem koniecznym zmiany świata na lepszy i sprawiedliwszy.

Year

Issue

2

Pages

108-116

Physical description

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Bauman Z. (2010) Socjalizm. Utopia w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Fukuyama F. (2009). Koniec historii. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kołakowski L. (1999). Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Mouffe Ch. (2005). Paradoks demokracji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Nozick R. (2010). Anarchia, państwo, utopia. Warszawa: Aletheia
 • Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów: Książnica-Atlas.
 • Szacki J. (2000). Spotkania z utopią. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Wallerstein I. (2004). Koniec świata jaki znamy. Warszawa: Scholar.
 • Zweiffel Ł. (2008). Utopia. Idealna odpowiedź na nieidealną rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Žižek S. (2011). Od tragedii do farsy czyli jak historia się powtarza. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e9c87cce-d582-4af4-a41e-9250653c1487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.