PL EN


2013 | 21 | 119-140
Article title

Inwentarz źródeł stresu w zawodzie kuratora: opis konstrukcji i własności psychometryczne

Content
Title variants
EN
Sources of Work Stress Inventory in Probation: Construction and Psychometric Properties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera opis struktury własności psychometrycznych Inwentarza źródełs stresu w zawodzie kuratora. Szacowanie własności psychometryczne skali koncentrowało się na szacowani jej rzetelności, trafności oraz mocy dyskryminacyjnej pozycji narzędzia. Testowi poddano grupę Kuratorów Sądowych z Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa Praga oraz Sądu Okręgowego we Włocławku. Badanie wykazało, że skala ma wysoki poziom trafności oraz jest rzetelnym narzędziem diagnostycznym.
EN
The paper describes the architecture and the psychometric features of the Stress Factors Inventory for Probation Officers. The assessment of psychometric features of this scale has been focused on its reliability, relevance and its discriminating power. Research subjects were probation officers who work in the territory under the competence of the Regional Court of Praga-Południe District, the Regional Court in Warsaw and the Regional Court in Włocławek. The research results have shown a high reliability and relevance of the analyzed diagnostic tool.
Year
Volume
21
Pages
119-140
Physical description
References
 • Brzeziński, Jerzy (1999) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cherniss, Cary (1980) Professional Burnout In the human service organizations. New York: Praeger.
 • Chrousos, George P., Gregory Kaltsas (2007) Cardiovascular disease, stress. [w:] Georg Fink, red., Encyclopedia of stress, Second Edition. New York: Academic Press.
 • Domaszuk, Józef, Jan F. Terelak (1982) Zależność tolerancji przyspieszeń od stanu emocjonalnego. „Medycyna Lotnicza” 75 (2): 17-20.
 • Edelwich, Jerry, Archie Brodsky (1980) Burn-out: Stages of disillusionment in the helping professionals. New York: Human Science Press.
 • Fronczyk, Krzysztof, red., (2009) Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press & IT.
 • Witkowska, Ewa, Krzysztof Fronczyk (2009) Analiza właściwości pozycji testowych. [w:] Krzysztof Fronczyk, red., Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press & IT, s. 161-179.
 • Golembiewski, Robert T., Robert A. Boudreau, Robert F. Munzenrider, Huaping Luo (1996) Global Burnout: A Worldwide Pandemic explored by the Phase Model. Greenwich: JAI Press.
 • Hobfoll, Stevan E. (1989) Zachowanie zasobów: Nowa próba konceptualizacji stresu. „Nowiny Psychologiczne” 5-6: 24-48.
 • Hornowska, Elżbieta (2010) Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jankowski, Konrad, Marcin Zajenkowski (2009) Metody szacowania rzetelności pomiaru testem. Krzysztof Fronczyk, red., Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press & IT, s. 84-110.
 • Kozłowski, Stanisław (1986) Granice przystosowania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Maslach, Christina (2011) Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. [w:] Helena Sęk, red., Wypalenie zawodowe: Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: PWN, s. 13-31.
 • Janis, Irving L. (1958) Psychological stress. New York: J. Wiley and Sons, Inc.
 • Lawshe, C. H. (1975) A quantitative approach to content validity. “Personel Psychology” 28: 563-575.
 • Lazarus, Richard S., Susan Folkman (1984) Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing.
 • Maciejczyk, Janina, Jan F. Terelak (1985) Sleep deprivation and the physiological cost of decision making. “Polish Psychological Bulletin” 16 (4): 293-299.
 • Schaufeli Wilmar B., Dirk Enzmann (1998) The burnout companion to study and practice: A critical analysis. London: Taylor&Francis.
 • Steuden, Stanisława, Wiesława Okła (1998) Tymczasowy podręcznik do Skali Wypalenia Sił – SWS. Wydanie eksperymentalne. Lublin: Zakład Psychologii Klinicznej KUL.
 • Terelak, Jan F. (2008) Człowiek i stres. Bydgoszcz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Tucholska, Stanisława (2003) Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zimbardo, Philip G., Richard J. Gerrig (2012) Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea01cda7-4464-4bda-8e23-32fb0344856d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.