PL EN


2018 | 9 | 2 | 23-30
Article title

Miejsce internetu w czasie wolnym współczesnych Polaków

Content
Title variants
EN
A Place of the Internet in the Free Time of Contemporary Poles
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Czas wolny można wykorzystywać w internecie. Treścią podjętych rozważań jest analiza pro-filu korzystania z internetu przez współczesnych Polaków w kontekście ich zainteresowań i prefe-rencji w wolnym czasie. Wysnute wnioski odnoszą się do dyrektyw wychowawczych dotyczących kompetencji cyfrowych.
EN
Internet is used during free time. The content of the considerations is the analysis of the Inter-net use profile of contemporary Poles in the context of their interests and preferences in their free time. The conclusions drawn refer to educational directives on digital competences.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
23-30
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki, Polska
  • Profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Peda-gogicznych, Katedra Logopedii, Polska
References
  • Czerepaniak-Walczak, M. (2007). Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego. W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Debata (s. 219–237). Warszawa: PWN.
  • GUS (2015). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2015 r –ZIP archive, unpackedsize 14 724 096 bytes. Warszawa.
  • GUS (2016a). Budżet czasu ludności 2013. Cz. 2. Warszawa.
  • GUS (2016b). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa.
  • GUS (2017). Jakość życia w Polsce w 2015 r. Wyniki badań spójności społecznej. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea3a2ac6-0e24-45c8-b4e2-9f258a8964bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.