PL EN


2014 | 167 | 259-266
Article title

Psychologiczne zagrożenia elastycznych form zatrudnienia - psychopatologia telepracy

Authors
Content
Title variants
EN
Psychological Threats Associated with Flexible Forms of Employment - Psychopathology of Telecommuting
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Increasing job flexibility results in measurable economic and non-economic benefits both for employers and employees. In telecommuting, changing the way of functioning of an employee subjected to other rigors, requirements and regularities raises a question: what influence does making the work place and working hours more flexible have on him/her personally. On the basis of information obtained in interviews, psychological threats associated with telecommuting were analyzed in order to determine causes of excessive psychological burdens, adaptation difficulties and their possible results considered within the framework of work psychopathology
Year
Volume
167
Pages
259-266
Physical description
Contributors
References
 • D. Schultz, S. Schultz: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. PWN, Warszawa 2002.
 • J.F. Terelak: Człowiek i stres: koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008.
 • A. Sowińska: Stres w pracy jako problem społeczny. W: Stres i jego modelowanie. Red. J. Szopa i M. Harciarek. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 273-282.
 • A. Bańka: Psychopatologia pracy. Wydawnictwo Gemini, Poznań 2001.
 • J. Jeleniewska, R. Chrościelewski, R. Opieka: Korzyści i zagrożenia dla pracowników ze stosowania elastycznych form zatrudnienia na bazie doświadczeń NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. W: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Red. C. Sadowska-Snarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008, s. 153-165.
 • A. Hilarowicz: Społeczny wymiar niestandardowych form zatrudnienia. "Organizacja i Zarządzanie" 2 (10), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 51-68.
 • P. Rudnicka: Praca a rozwój technologii informacyjnych. W: Perspektywy psychologii pracy. Red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 103-119.
 • N. Chmiel: Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • A. Jachnis: Psychologia organizacji. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • G. Węgrzyn: Ciemna strona telepracy. W: E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. S. Partycki. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, s. 58-61.
 • B. Skowron-Mielnik: Zagrożenia ze strony elastycznych form zatrudniania i organizowania pracy. W: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Red. C. Sadowska-Snarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008, s. 61-68.
 • Równowaga praca - życie - rodzina. Red. C. Sadowska-Snarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 • Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu. Red. B. Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • L. Golińska: Pracoholizm - uzależnienie czy pasja. Difin, Warszawa 2008.
 • S. Kozak: Patologie w środowisku pracy. Difin, Warszawa 2009.
 • E. Kozak: Pracoholizm a neurotyzm - osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od pracy. "E-mentor" 2005, nr 5 (12), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/224.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea6fcce6-8055-4281-b2a0-5193745ba5f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.