PL EN


2014 | 4(30) | 227-254
Article title

The Policy of the George H.W. Bush’s Administration Toward Macedonia

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
At the end of the Cold War, Yugoslavia lost its geopolitical significance for the United States. The President George H.W. Bush Administration tried to support these political forces in the SFRY, which tended to maintain the multiethnic country, for example the new Prime Minister of Yugoslavia Ante Marković, and the leader of Macedonia, Kiro Gligorov. The Americans opposed the independence aspiration of Croatians and Slovenians, because they were afraid that it would lead to the ultimate falling apart of the country, which could influence the USSR. When the EC recognized Slovenia and Croatia, the Bush Administration refrained from following European countries until April 1992, considering the consequences for Bosnia and Macedonia. The peaceful and democratic nature of Macedonia’s independence placed the republic in a good position to be recognized by the United States. But Greece led a vigorous campaign against the recognition of Macedonia and the Administration of George H.W. Bush was worried that a conflict between Greece and Macedonia could spark a regional conflict in which Greece and Turkey, two members of the NATO, could clash against each other. One influence on the decision of the Bush Administration was the Greek lobby in the United States, which actively engaged in the Macedonian case and the 1992 presidential campaign. Concurrently, without establishing official diplomatic relations with Macedonia, the Americans engaged in the works of the CSCE mission and supported the preventive deployment of “blue helmets” to appease the domestic situation and contain neighbours from aggressive steps. “The Macedonian Problem,” as the bloody war in Bosnia and Herzegovina, remained unravelled by George H.W. Bush and became a problem for his successor in the White House.
Contributors
 • University of Łódź
References
 • Ackermann A., Making Peace Prevail. Preventing Violent Conflict in Macedonia, Syracuse 2000 (Syracuse Studies on Peace and Conflict Resolution).
 • Baker III J.A. (with T.M. De Frank), The Politics of Diplomacy. Revolution, War, and Peace, 1989‑1992, New York 1995.
 • Bechev D., Historical Dictionary of the Republic of Macedonia, Lanham 2009 (Historical Dictionaries of Europe, 68).
 • Benson L., Jugosławia. Historia w zarysie, trans. by B. Gutowska‑Nowak, Kraków 2011 (Historiai).
 • Bert W., The Reluctant Superpower. United States’ Policy in Bosnia, 1991‑95, Basingstoke 1997.
 • Binder D., ‘Concern for Greece Delays U.S. Move on Yugoslav Republics’, The New York Times, 28 March 1992.
 • Binder D., ‘U.S. Suspends Trade Benefits to All 6 Yugoslav Republics’, The New York Times, 7 December 1991.
 • Biserko S., Yugoslavia’s Implosion. The Fatal Attraction of Serbian Nationalism, Oslo 2012 (Fritt Ord).
 • The Blue Helmets. A Review of United Nations Peace‑Keeping, New York 1996.
 • Bogetić D., Jugoslovensko‑američki odnosi 1961‑1971, Beograd 2012 (Studije i monografije – Institut za savremenu istoriju (Belgrade, Serbia)).
 • Bonarek J. et al., Historia Grecji, Kraków 2005.
 • Brenner M., The United States Policy in Yugoslavia, Pittsburgh 1995 (Ridgway Papers, 6).
 • Brzeziński A.M., Grecja, Warszawa 2002 (Historia Państw Świata w XX Wieku).
 • Bujwid‑Kurek E., ‘Implikacje konfliktu postjugosłowiańskiego dla regionu bałkańskiego’ in B. Klich (ed.), Ogniska konfliktów – Bałkany, Kaukaz, Kraków 2000 (Zeszyty Fundacji “Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, 44).
 • Bujwid‑Kurek E., Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008.
 • Burg S.L., Shoup P.S., The War in Bosnia‑Herzegovina. Ethnic Conflict and International Intervention, Armonk 2000.
 • Bush G., Scowcroft B., Świat przekształcony, trans. by J.J. Górski, Warszawa 2000.
 • Caplan R., Europe and the Recognition of New States in Yugoslavia, Cambridge 2005.
 • Chmielewski P., ‘Konflikty bałkańskie pierwszej połowy lat 90. XX w. w polityce Kremla’ in P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Studia i szkice, Łódź 2011 (Bałkany XX/XXI).
 • ‘Chronology, 1992 – January through March’, Croatian International Relations Review, Vol. 3, No. 8‑9 (1997).
 • ‘Conference on Yugoslavia. Arbitration Committee. Opinion No. 1’, International Legal Materials, Vol. 31 (1992).
 • ‘Conference on Yugoslavia. Arbitration Commission. Opinion No. 6. On the Recognition of the Socialist Republic of Macedonia by the European Community and its Member States’, International Legal Materials, Vol. 31 (1992).
 • ‘Containing the Crisis in Bosnia and the Former Yugoslavia’, US Department of State Dispatch, Vol. 3, No. 32 (1992).
 • Doder D., Branson L., Milosevic. Portrait of a Tyrant, New York 1999.
 • Evans S., ‘Greek Americans Protest New Republic’s Use of “Macedonia”’, The Washington Post, 1 June 1992.
 • Fiedler R., ‘USA wobec konfliktu izraelskopalestyńskiego19912008. Instrumenty, możliwości, błędy i ograniczenia amerykańskiego mediatora’, Przegląd Zachodni, No. 1 (2009).
 • Gaddis J.L., Zimna wojna. Historia podzielonego świata, trans. by B. Pietrzyk, Kraków 2007.
 • Gelb L.H., ‘“Macedonia” for Greece’, The New York Times, 12 June 1992.
 • Gibas‑Krzak D., Krzak A., Południowosłowiańska mozaika. Charakterystyka geograficzno‑polityczna państw postjugosłowiańskich, Szczecin 2010 (Świat, Konflikty, Pokój).
 • Gibbs D.N., First Do No Harm. Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia, Nashville 2009.
 • Glaurdić J., The Hour of Europe. Western Powers and the Breakup of Yugoslavia, New Haven 2011.
 • Gompert D.C., ‘The United States and Yugoslavia’s Wars’ in R.H. Ullman (ed.), The World and Yugoslavia’s Wars, New York 1996 (Council on Foreign Relations Books).
 • Gow J., Triumph of the Lack of Will. International Diplomacy and the Yugoslav War, London 1997.
 • Gow J., Pettifer J., ‘Macedonia – Handle with Care’, Jane’s Intelligence Review, Vol. 5, No. 9 (1993).
 • Grudziński P., KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.
 • Halberstam D., War in a Time of Peace. Bush, Clinton, and the Generals, New York 2002.
 • Hutchings R.L., American Diplomacy and the End of the Cold War. An Insider’s Account of U.S. Diplomacy in Europe, 1989‑1992, Washington–Baltimore 1997.
 • Interview with Marshall Freeman Harris, August 1993, The Foreign Affairs Oral History Collection of Association for Diplomatic Studies and Training, at <http://memory.loc.gov/cgi‑bin/query/D?mfdip:1:./temp/~ammem_0Voj::>.
 • Interview with Robert Rackmales, May 11, 1995, The Foreign Affairs Oral History Collection of Association for Diplomatic Studies and Training, at <http://memory.loc.gov/cgi‑bin/query/D?mfdip:7:./temp/~ammem_0Voj::>.
 • Interview with Thomas M.T. Niles, June 5, 1998, The Foreign Affairs Oral History Collection of Association for Diplomatic Studies and Training, at
 • query/D?mfdip:9:./temp/~ammem_leol::>.
 • Irwin Z.T., ‘Macedonia since 1989’ in S.P. Ramet (ed.), Central and Southeast European Politics since 1989, Cambridge 2010.
 • Izetbegović A., Inescapable Questions. Autobiographical Notes, trans. by S. Rissaluddin, J. Izetbegović, Leicester 2003.
 • Jackiewicz J., ‘Macedonia’, Europa Środkowo‑Wschodnia, Vol. 2 (1992).
 • Jakovina T., Američki komunistički saveznik. Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države, 1945.‑1955., Zagreb 2003.
 • Jakovina T., Socijalizam na američkoj pšenici, 1948‑1963, Zagreb 2002 (Povijesna Knjižnica, 3).
 • Jović D., Yugoslavia: A State that Withered Away, West Lafayette 2009 (Central European Studies).
 • Kawka M., Płaneta P., Dyskursy o Macedonii, Kraków 2013.
 • Kinzer S., ‘Germans Follow Own Line on Yugoslav Republics’, The New York Times, 9 December 1991.
 • Kiwerska J., ‘Czas wielkich zawirowań’, Przegląd Zachodni, No. 1 (2009).
 • Kofas J.V., Under the Eagle’s Claw. Exceptionalism in Postwar U.S.‑Greek Relations, Westport 2003.
 • Konstytucja Republiki Macedonii, trans. by T. Wójcik, Warszawa 1999.
 • Korzeniewska‑Wiszniewska M., Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2008.
 • Korzeniewska‑Wiszniewska M., ‘Stanowisko serbskie wobec procesu tworzenia państwa macedońskiego w 1991 roku’ in I. Stawowy‑Kawka, M. Kawka (eds.), Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2011.
 • Koseski A., ‘Główne problemy transformacji w republice Macedonii (1991‑2000)’ in T. Godlewski, A. Koseski, K.A. Wojtaszczyk (eds.), Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej 1989‑2002. Wybrane problemy, Bydgoszcz– Pułtusk 2003.
 • Koszel B., Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowo– i Południowo‑Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznań 1999 (Studia Europejskie, 8).
 • Kovačević S., Dajić P., Chronology of the Yugoslav Crisis (1942‑1993), Belgrade 1994.
 • Krysieniel K., ‘Jugosławia na rozdrożu. Wybory do władz republikańskich w 1990 roku’, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, No. 7 (2011).
 • Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012.
 • Krysieniel K., Wojnicki J., Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia), Pułtusk 2009.
 • Kumar R., Divide and Fall? Bosnia in the Annals of Partition, London 1997.
 • Lampe J.R., Prickett R.O., Adamović L.S., Yugoslav‑American Economic Relations since World War II, Durham 1990.
 • Larrabee F.S., ‘Washington, Moscow, and the Balkans: Strategic Retreat or Reengagement?’ in idem (ed.), The Volatile Powder Keg. Balkan Security after the Cold War, Washington– Lanham 1994.
 • Larson D.L., United States Foreign Policy Toward Yugoslavia, 1943‑1963, Washington 1979.
 • Lees L.M., Keeping Tito Afloat. The United States, Yugoslavia, and the Cold War, University Park 1997.
 • Lubowski A., ‘Świat znów płaci za Bałkany’, Gazeta Wyborcza, 12 December 2011.
 • Lučić I., ‘Karađorđevo: politički mit ili dogovor?’, Časopis za suvremenu povijest, Vol. 35, No. 1 (2003).
 • Lukic R., ‘The Emergence of the Nation‑State in East‑Central Europe and the Balkans in Historical Perspective’ in S.P. Ramet (ed.), Central and Southeast European Politics since 1989, Cambridge 2010.
 • Lukic R., Lynch A., Europe from the Balkans to the Urals. The Disintegration of Yugoslavia and the Soviet Union, Solna–New York 1996.
 • Lund M.S., ‘Preventive Diplomacy for Macedonia, 1992‑1999: From Containment to Nation Building’ in B.W. Jentleson (ed.), Opportunities Missed, Opportunities Seized. Preventive Diplomacy in the Post‑Cold War World, Lanham 2000 (Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict).
 • Luxner L., ‘Service to Country and Humanity: Macedonia’s Ljubica Z. Acevska’, Luxner News Inc., July 1997, at <http://www.luxner.com/cgi‑bin/view_article.cgi?articleID=196>.
 • Lydall H., Yugoslavia in Crisis, Oxford 1989.
 • Marolov D., ‘The EU Policy towards the Dissolution of Yugoslavia. Special Emphasis on the EU Policy towards the Republic of Macedonia’, Analytical Journal, Vol. 4 (2012).
 • Marolov D., Republic of Macedonia Foreign Policy. Diplomacy in the Middle of the Balkans, Newcastle 2013.
 • ‘Meeting with Prime Minister Dimitrov of Bulgaria, March 3, 1992, Oval Office’, George Bush Library and Museum – Texas A&M University, at <http://bush41library.tamu.edu/files/memcons‑telcons/1992‑03‑03‑Dimitrov.pdf>.
 • Michałek K., Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945‑1992, Warszawa 1995.
 • Michas T., Unholy Alliance. Greece and Milošević’s Serbia, College Station 2002 (Eastern European Studies, 15).
 • Mircev D., ‘Engineering the Foreign Policy of a New Independent States: The Case of Macedonia, 1990‑6’ in J. Pettifer (ed.), The New Macedonian Question, Basingstoke 1999.
 • Mirčev D., The Macedonian Foreign Policy, 1991–2006, Skopje 2006 (Edicija Eoni, 7).
 • Mitić A., ‘The Impact of the Media on Preventive Diplomacy: The Case of Macedonia 1991‑1993’, Crossroads. The Macedonian Foreign Policy Journal, Vol. 2, No. 4 (2011).
 • ‘National Press Club Morning Newsmaker – President Kiro Gligorov Of Macedonia’, 30 January 1992, database Lexis‑NexisAcademic, at <http://www.lexisnexis.com>.
 • Nycz G., ‘Amerykańska polityka wspierania demokracji w Europie Wschodniej w latach 1989‑1991’, Przegląd Zachodni, No. 1 (2010).
 • Oberdorfer D., ‘Macedonia Appeals for Recognition, Aid’, The Washington Post, 10 November 1992.
 • Orzelska A., Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990‑1995, Warszawa 2004.
 • Owen D., Balkan Odyssey, New York 1995.
 • Panagiotou R.A., ‘Greece and FYROM: the Dynamics of Economic Relations’, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 8, No. 3 (2008).
 • Papavizas G.C., ‘FYROM: Searching for a Name, and Problems with the Expropriation of History’, Mediterranean Quarterly, Vol. 21, No. 3 (2010).
 • Paquin J., ‘Managing Controversy: U.S. Stability Seeking and the Birth of the Macedonian State’, Foreign Policy Analysis, Vol. 4, No. 4 (2008).
 • Paquin J., A Stability‑Seeking
 • Power. U.S. Foreign Policy and Secessionist Conflicts, Montreal 2010.
 • Paszkiewicz J., ‘Problem macedoński w przetargach politycznych na Bałkanach w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku’, Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia, Vol. 15 (2009).
 • Pérez de Cuéllar J., Pilgrimage for Peace. A Secretary General’s Memoir, New York 1997.
 • Perry D.M., ‘Macedonia: A Balkan Problem and a European Dilemma’, RFE/RL Research Report, Vol. 1, No. 25 (1992).
 • Perry D.M., ‘Macedończycy, Bułgarzy czy slawofońscy Grecy? Problem świadomości narodowej’, Sprawy Międzynarodowe, No. 7‑12 (1992).
 • Phillips J., Macedonia. Warlords and Rebels in the Balkans, London 2004.
 • ‘Press Briefing. Excerpt from a Press Briefing by Assistant Secretary for European and Canadian Affairs, Ambassador Thomas Niles, Washington, DC, December 12, 1991’, US Department of State Dispatch, Vol. 2, No. 50 (1991).
 • Public Papers of the Presidents of the United States. 1992‑93, George Bush, Book 2: August 1, 1992 to January 20, 1993, Washington 1993.
 • Rajak S., ‘The Cold War in the Balkans, 1945‑1956’ in M.P. Leffler, O.A. Westad (eds.), The Cambridge History of the Cold War, Vol. 1: Origins, Cambridge 2010.
 • Ramet S.P., ‘The Macedonian Enigma’ in S.P. Ramet, L.S. Adamovich (eds.), Beyond Yugoslavia. Politics, Economics, and Culture in a Shattered Community, Boulder 1995 (Eastern Europe after Communism).
 • Ramet S.P., The Three Yugoslavias. State‑Building and Legitimation, 1918‑2005, Washington 2006.
 • Ripiloski S., Conflict in Macedonia. Exploring a Paradox in the Former Yugoslavia, Boulder 2011.
 • Rosin H., ‘Greek Pique’, The New Republic, 13 June 1994.
 • Rossos A., Macedonia and the Macedonians. A History, Stanford 2008 (Studies of Nationalities).
 • ‘Secretary of State Baker, Belgrade, Yugoslavia, June 21, 1991 (Excerpts)’, Foreign Policy Bulletin, Vol. 2, No. 1 (1991).
 • Shea J., Macedonia and Greece. The Struggle to Define a New Balkan Nation, Jefferson 2008.
 • Silber L., Little A., Yugoslavia. Death of a Nation, New York 1997.
 • Sokalski H.J., Odrobina prewencji: dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii, trans. by A. Kozłowski, Warszawa 2007.
 • Sokołowska P., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990‑2005, Toruń 2010.
 • Stawowy‑Kawka I., ‘Albańczycy w Republice Macedonii w latach 1991‑2000 – podstawowe problemy’ in P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, Łódź 2013 (Bałkany XX/XXI, 3).
 • Stawowy‑Kawka I., ‘The Greco‑Macedonian Dispute over the Name of the Republic of Macedonia’, Politeja, No. 2 (2009).
 • Stawowy‑Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław 2000.
 • Stawowy‑Kawka I., ‘Republika Macedonii dzisiaj i jej miejsce na politycznej mapie Bałkanów’ in M. Pułaski et al. (eds.), Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, Kraków 1997 (Varia UJ, 374).
 • Stawowy‑Kawka I., ‘Republika Macedonii i Macedończycy w greckiej polityce po 1991 roku’ in I. Stawowy‑Kawka, M. Kawka (eds.), Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2011.
 • Steinberg J.B., ‘The Response of International Institutions to the Yugoslavia Conflict: Implications and Lessons’ in F.S. Larrabee (ed.), The Volatile Powder Keg. Balkan Security after the Cold War, Washington–Lanham 1994.
 • Swigert J.W., Greek Roots to U.S. Democracy. Influence of the Greek‑American Lobby over U.S. Policy toward the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Washington 1994.
 • Szajkowski B., ‘Macedonia: An Unlikely Road to Democracy’ in G. Pridham, T. Gallagher (eds.), Experimenting with Democracy. Regime Change in the Balkans, London–New York 2000 (Routledge Studies of Societies in Transition, 13).
 • Szczepański W., ‘Główne problemy polityczne jugosłowiańskiej Republiki Czarnogóry w okresie od kwietnia 1992 r. do marca 1999 r.’ in H. Stys, Sz. Sochacki (eds.), Bałkany w XX i XXI wieku. Historia, polityka, kultura. Materiały z konferencji “Poznać Bałkany”. Toruń, 29 maja 2009 roku, Toruń 2009.
 • Szczesio S.L., ‘Droga do Dayton – zaangażowanie dyplomacji amerykańskiej w końcowej fazie wojny w Bośni i Hercegowinie’ in P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Studia i szkice, Łódź 2011 (Bałkany XX/XXI).
 • Szczesio S.L., ‘Droga ku wojnie – sytuacja w Bośni i Hercegowinie w latach 1990‑1992’ in H. Stys, Sz. Sochacki (eds.), Bałkany w XX i XXI wieku. Historia, polityka, kultura. Materiały
 • z konferencji “Poznać Bałkany”. Toruń, 29 maja 2009 roku, Toruń 2009.
 • Szczesio S.L., ‘Międzynarodowe reakcje na rozpad federacji jugosłowiańskiej w 1991 r.’ in K. Taczyńska, A. Twardowska (eds.), Poznać Bałkany. Historia, polityka, kultura, języki, Vol. 4, Toruń 2012.
 • Szczesio S.L., ‘Problem uznania niepodległości Bośni i Hercegowiny w polityce Stanów Zjednoczonych’, in P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, Łódź 2013 (Bałkany XX/XXI, 3).
 • Tekieli S., ‘Allah łaskawy’, Gazeta Wyborcza, 21 January 1992.
 • Touval S., Mediation in the Yugoslav Wars. The Critical Years, 1990–95, New York 2002 (Advances in Political Science).
 • ‘Toward a New World Order. President Bush. Address before a Joint Session of Congress, Washington, DC, September 11, 1990’, US Department of State Dispatch, Vol. 1, No. 3 (1990).
 • Trifunovska S. (ed.), Yugoslavia through Documents. From its Creation to its Dissolution, Dordrecht 1994.
 • Tziampiris A., Greece, European Political Cooperation and the Macedonian Question, Aldershot 2000.
 • ‘U.S. Department of State Daily Press Briefing #132, Tuesday, 9/10/91’, at <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/daily_briefings/1991/9109/132.html>.
 • ‘U.S. Department of State Daily Press Briefing #182, Thursday, 12/6/91’, at <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/daily_briefings/1991/9112/182.html>.
 • ‘U.S. Policy toward Yugoslavia. Statement Released by Department Spokesman Margaret Tutwiler, May 24, 1991’, US Department of State Dispatch, Vol. 2, No. 22 (1991).
 • Wachtel A., Bennett Ch., ‘The Dissolution of Yugoslavia’ in Ch. Ingrao, T.A. Emmert (eds.), Confronting the Yugoslav Controversies. A Scholars’ Initiative, West Lafayette 2009 (Central European Studies).
 • Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005.
 • Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009 (Historia Państw Świata w XX Wieku).
 • Wintz M., Transatlantic Diplomacy and the Use of Military Force in the Post‑Cold War Era, New York 2010.
 • Wojnicki J., Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007.
 • Wojnicki J., Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990‑2003), Pułtusk 2003.
 • Woźnica R., ‘Miejsce Macedonii w polityce zagranicznej Bułgarii po 1991 roku’ in I. Stawowy‑Kawka, M. Kawka (eds.), Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2011.
 • Wybranowski D., ‘Armia Republiki Serbskiej w Bośni (1992‑1995) – geneza, struktura i pierwsze lata istnienia’ in P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, Łódź 2013 (Bałkany XX/XXI, 3).
 • Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011.
 • Xhudo G., Diplomacy and Crisis Management in the Balkans. A US Foreign Policy Perspective, Basingstoke 1996.
 • Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943‑1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.
 • Zając J., ‘Koncepcje polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie’ in eadem (ed.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.
 • Zdeb A., ‘Ustrojowe przesłanki rozpadu Jugosławii. Wzorzec dla Bośni i Hercegowiny?’ in P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, Łódź 2013 (Bałkany XX/XXI, 3).
 • Zięba R., ‘Funkcjonowanie paneuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa KBWE/OBWE’, Studia Europejskie, No. 3 (1998).
 • Zieliński B., ‘Kalendarium procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na ziemiach dawnej Jugosławii’, Sprawy Narodowościowe, Vol. 2, No. 1 (1993).
 • Zimmermann W., Origins of a Catastrophe. Yugoslavia and its Destroyers – America’s Last Ambassador Tells What Happened and Why, New York 1996.
 • Zimmermann W., ‘Yugoslavia: 1989‑1996’, in J.R. Azrael, E.A. Payin (eds.), U.S. and Russian Policymaking with Respect to the Use of Force, Santa Monica 1996.
 • Żurek P., ‘Bośnia i Hercegowina w wizji politycznej Franjo Tuđmana (1991‑1995)’ in P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Studia i szkice, Łódź 2011 (Bałkany XX/XXI).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea7916c0-71c7-4609-9484-a788d4de2cb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.