Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 218-226

Article title

Wykorzystanie mierników syntetycznych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu była ocena kondycji finansowej dziesięciu przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz weryfikacja, czy wybrane metody w sposób spójny wskazują kondycję finansową przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano trzy metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: quick test, metodę mierników syntetycznych i zmodyfikowaną punktową metodę oceny ryzyka kredytowego. Na podstawie wyników z próby stwierdzono, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest dobra lub słaba, aczkolwiek w kilku przypadkach zauważalne jest pogorszenie się kondycji finansowej w 2016 r., natomiast zaprezentowane metody podobnie odwzorowują sytuację finansową przedsiębiorstw, przy czym zmodyfikowana punktowa metoda oceny ryzyka kredytowego klasyfikuje podmioty najmniej rygorystycznie.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ea838e3c-d79d-4bce-b87a-6cab80b7d960
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.