PL EN


2013 | 3 | 441-446
Article title

Zastosowanie nowoczesnych systemów telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Woźniak J, Lubacz J, Burakowski W. Stan obecny i kierunki rozwoju telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prac badawczych i wdrożeniowych w Polsce i na świecie. W: Analiza stanu oraz kierunki rozwoju elektroniki i telekomunikacji.Warszawa: Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN ; 2009. Dostępny na URL:http://keit.ise.pw.edu.pl/docs/keit.pdf [cyt.30.01.2013].
 • Jovanov E, Milenkovic A, Otto C, et al. A wireless body area network of intelligent motion sensors for computer assisted physical
 • rehabilitation. J NeuroEngineering Rehabil 2005; 2: 6. Dostępny na URL: http://www.jneuroengrehab.com/content/2/1/6 [cyt. 29.01.2013].
 • Tarin C, Traver L, Cardone N. Wireless body area network for telemedicine applications. ISSN 1889-8297/Waves 2009. Dostępny na URL: http://iteam.webs.upv.es/revista/2009/13_ITEAM _2009.pdf [cyt. 29.01.2013].
 • Zubrzycki J, Małecka-Massalska T. Telemedycyna – medycyna i technika w walce o nasze zdrowie. Zdr Publ 2010; 120(4):421–425. Dostępny na URL: www.pjph.eu/artykul/pobierzPdf/id/2744 [cyt. 29.01.2013].
 • Główny Urząd Statystyczny. Dostępny na URL: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_podst_inf__o__syt_demograficznej_2011.pdf [cyt. 30.01.2013].
 • Kostka T. Starzenie się ludności jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego. W: Kostka T, Koziarska-Rościszewska M, red. Choroby wieku podeszłego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 1–15.
 • Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2007, aktualizacja 2010.Dostępny na URL: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/program_10062010.pdf [cyt. 30.01.2013].
 • Bellwon J, Rynkiewicz A. Stan epidemii chorób serca i naczyń. Komu profilaktyka pierwotna, komu wtórna w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego? Przew Lek 2009; 1: 43–46. Dostępny na URL: http://www.termedia.pl/Stan-epidemii-chorobserca-i-naczyn-Komu-profilaktyka-pierwotna-komu-wtorna-w-schorzeniach-ukladu-sercowo-naczyniowego-,8,11994,1,0.html [cyt. 30.01.2013].
 • Temedycyna Polska. Relacja z Dnia Nowych Rynków i Konferencji WallStreet, Zakopane 31 maja–3 czerwca 2012. Dostępny na URL: http://www.telemedycynapolska.pl/index_pl.php?id_left=menu_press_room&id_right=press_room [cyt. 30.01.2013].
 • Duplaga M. Telemedycyna w rehabilitacji medycznej. Rehabil Med 2003; 7(1): 68–71.
 • Projekt CLEAR-Platforma Habilis. Dostępny na URL: http://telerehabilitacja.eu/index.html [cyt. 30.01.2013].
 • Allan E, Gross MD. Commentary on an article by Trevor G. Russell, MD, et al. Internet-Based Outpatient Telerehabilitation for Patients Following Total Knee Arthroplasty. A Randomized Controlled Trial. J Bone Joint Surg 2011; 93: 2. Dostępny na URL:http://jbjs.org/article.aspx?articleid=6178 [cyt. 29.01.2013].
 • Jędras M. Wpływ schorzeń ogólnoustrojowych na przebieg presbyacusis [praca doktorska]. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim: Katedra i Klinika Foniatrii i A udiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; 2011. Dostępny na URL: http://www.wbc.poznan.pl/Content/197663/index.pdf [cyt. 29.01.2013].
 • Magierska-Krzysztoń M, Szyfter W. Implantacja wszczepem ślimakowym w grupie osób starszych – szansa na poprawę jakości słyszenia. Geriatria 2012; 6: 12–17. Dostępny na URL: http://akademiamedycyny.pl/geriatria/archiwum/2012_01_geriatria_Implantacja%20wszczepem%20slimakowym%20Magierska.pdf [cyt. 30.01.2013].
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Dostępny na URL: http://whc.ifps.org.pl/dla-pacjentow/telefitting-i-telerehabilitacja/ [cyt.30.01.2013].
 • Bujnowska-Fedak MM , Puchała E, Steciwko A. The impact of telehome care on health status and quality of life among patients with diabetes in a primary care setting in Poland. Telemed J e-Health 2011; 17(3): 153–160.
 • Bujnowska-Fedak MM , Siejka D, Sapilak B. Systemy telemedyczne w opiece nad przewlekle chorymi. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 328–334.
 • Tran J, Tran R, White JR. Zastosowanie aplikacji na smartfony i glukometrów współpracujących ze smartfonami w leczeniu cukrzycy: przegląd 10 wyróżniających się aplikacji oraz nowego glukometru podłączonego do smartfona. Diabetol po Dypl 2012; 9, 4: 47–53.
 • Pawłowska K. Telemedycyna dziś i jutro. PAP – Nauka w Polsce 2006-12-06. Dostępny na URL: http://www.eduskrypt.pl/telemedycyna_dzis_i_jutro-info-3808.html [cyt. 20.01.2013].
 • Bujnowska-Fedak MM , Staniszewski A, Steciwko A, et al. System of telemedicine services designed for family doctors’ practices.Telemed J e-Health 2000; 6(4): 449–452.
 • Telemedycyna – dlaczego? Puls 2009; 2(166): 34–35.
 • Bujnowska-Fedak M, Puchała E, Steciwko A. Aspekty finansowe i ekonomiczne w opiece nad chorymi przewlekle. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13, 3: 563–568
 • Bujnowska-Fedak MM , Staniszewski A, Steciwko A. A survey of Internet use for health purposes in Poland. J Telemed Telecare 2007; 13(Suppl. 1): S1:16–19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eaa72a5a-1bfb-4d45-8f87-09c40faa8208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.