PL EN


2013 | 141 | 21-36
Article title

Corporate governance jako nowy obszar wiedzy i praktyki biznesowej

Authors
Content
Title variants
EN
Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to analyse global, mainly Anglo-Saxon and German experience in the field of corporate governance and then attempt to answer a question to what extent this experience should be used in the Polish model of corporate governance. In the first part of the paper the author conducts a review of world literature and presents the most important conclusions from a discussion on the need for changes in both Anglo-Saxon and German corporate governance solutions. These changes are proceeding simultaneously and what is interesting - as the author concludes - both (Anglo- -Saxon and German) models gradually get closer to each other. In the second part of the paper the author introduce the process of convergence of various models and identify the most important elements of this process. The whole paper ends with a recapitulation of the most important conclusions from the discussion.
Year
Volume
141
Pages
21-36
Physical description
Contributors
author
References
 • A. Cadbury: What are the Trends in Corporate Governance? How will they Impact your Company? "Long Range Planning" 1999, No. 1, s. 12-19.
 • B. Triker: Corporate Governance. Principles, Policies and Practices. Oxford University Press, Oxford, New York 2009, s. 7-9.
 • J. Weimer, J.C. Pape: A Taxonomy of Systems of Corporate Governance. "Corporate Governance. An International Review" 1999, Vol.7, No. 2, s. 152.
 • A. Shleifer, R.W. Vishny: A Surrey of Corporate Governance. "The Journal of Finance" 1997, No. 52(2), s. 11.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004, s. 11.
 • J. Solomon: Corporate Governance and Accountability. John Wiley & Sons, Chichester 2007, s. 3.
 • B.Tricker: Corporate Governance. Principles, Policies and Practices. Oxford University Press, Oxford, New York 2009, s. 39-46.
 • A. Cadbury: Corporate Governance and Chairmanship. A Personal View. Oxford University Press, Oxford 2002, s. 158-174.
 • R.A.G. Monks, N. Minow: Corporate Governance. Blackwell, Cambridge 1995.
 • S.A. DiPiazza Jr., R.G. Eccles: Building Public Trust. The Future of Corporate Reporting, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 1-32.
 • A. Demb, F. Neubauer: Corporate Governance: Lifespace and Accountability. W: The Corporate Board: Confronting the Paradoxes. Oxford University Press, Nowy Jork 1992, s. 857.
 • M. Federowicz: Corporate governance - nadzór nie tylko właścicielski. Relacje między kontrolą nad zarządzaniem a systemem instytucjonalnym w gospodarce. W: Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Red. S. Rudolf. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000, s. 25-36.
 • K. Zalega: Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • M. Aluchna: Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • J.K. Solarz: Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa "corporate governance". W: Raport o zarządzaniu, Warszawa 1997, www.pfcg.org.pl/biblioteka/publikacjepolskie.
 • Cz. Mesjasz: Corporate governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne". "Przegląd Organizacji" 1998, nr 11, s. 11-13.
 • G. Domański: Zasady corporate governance a nowe polskie prawo akcyjne. Materiały konferencji pt. "Corporate governance - nowe prawo w spółkach". Fundacja Centrum Prywatyzacji, Warszawa, 2-3 marca 2000.
 • Rady spółek i kontrola poprzez reprezentację. W: W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej. Red. M. Hessel.Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, s. 84.
 • M. Lashgari: Corporate Governance: Theory and Practice. "The Journal of American Academy of Business" September 2004, s. 48.
 • M. Aluchna: Rada w systemie nadzoru korporacyjnego. "Przegląd Corporate Governance" 2006, nr 2(6), s. 27.
 • F. Neubauer, V. Steuer, G. Rädler: The Daimler Merger: The Involvement of the Boards. "Corporate Governance: An International Review" 2000, Vol. 8, No. 4 (October), s. 375-387.
 • E. Berglöf, E.L. von Thadden: The Changing Corporate Governance Paradigm: Implications for Transition and Developing Countries. SITE, Stockholm School of Economics and CEPR, June 1999, manuscript, s. 15.
 • E.H. Schlie, M. Warner: The "Americanization" of German Management. "Journal of General Management" 2000, Vol. 25, No. 3, s. 33-49.
 • A. Krzemiński: Wady amerykańskiego systemu zarządzania, www.parkiet.com, 7 marca 2003.
 • B. Jasiński: Efektywne wykorzystanie potencjału rady nadzorczej spółki w sytuacjach kryzysowych. "Przegląd Organizacji" 9/2012, s. 37-40.
 • J. Lorsch: Corporate governance. W: Concise International Encyclopedia of Business and Management. Red. M. Warner. International Thomson Business Press, Boston-London 1997, s. 104.
 • T. Siemiątkowski: System monistyczny ładu korporacyjnego - krok ku przyszłości. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 11, s. 53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eab09acb-91e3-4f6c-8273-be8c259f6267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.