PL EN


2010 | 84 | 153-165
Article title

Specyfika zespołów wirtualnych

Title variants
EN
Specific of Virtual Teams
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymuszają na nich konieczność zmian w dotychczasowym sposobie pracy zespołowej, przyczyniając się do coraz powszechniejszego wykorzystania zespołów wirtualnych. Artykuł wskazuje na główne cechy tych zespołów, wyróżniające je spośród innych form zespołowego działania. Zwrócono także uwagę na inne formy wirtualnej organizacji pracy oraz powiązania między nimi.
EN
The changes in the surroundings of contemporary enterprises force them to modify current systems of teamwork which results in an increasing popularity of virtual teams. The article shows the basic features of these teams, which distinguish them among the other forms of teamworking. It was also shown the different forms of virtual work organization as well as connection between them.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Chinowsky P.S., Virtual Teams: Guide to Successful Implimentation, Journal of Management in Engineering, 2003, vol. 19, Issue 3.
 • 2. Duarte D.L., Snyder N.T., Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, and Techniques That Succeed, Jossey Bass, 2001.
 • 3. Duarte D.L., Snyder N.T., Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, and Techniques That Succeed, Jossey Bass, San Francisco, 2001.
 • 4. Gach D., Organizacja wirtualna, [w:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • 5. Goodbody J., Critical success factors for global virtual teams, http://www.allbusiness.com/human-resources/workforcemanagement/ 1045913-1.html pobrano 2009.02.15.
 • 6. Grajewski P., Organizacja procesowa, projektowanie i struktura, PWE, Warszawa 2007.
 • 7. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 • 8. http://wiadomosci.o2.pl/?s=260&t=396818, pobrano 2007-08-20 14:58
 • 9. Kimble C., Li F., Barlow A., Effective Virtual Teams Through Communities of Practice, Research Paper No. 2000/9, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland 2000.
 • 10. Lesser E.L. and Storck J., Communities of practice and organizational performance, IBM Systems Journal 40(4), 2001.
 • 11. Lipnack J., Stamps J., Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology, John Wiley & Sons, New York, USA, 2000.
 • 12. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • 13. Muller U., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1997.
 • 14. Palmer J.W., Speier C., Typology of virtual organizations: an empirical study, Proceedings of the Association for Information Systems 1997 Conference, Indianapolis, IN, August 15-17 (1997), http://hsb.baylor.edu/ramsower/ais.ac.97/papers/palm_spe.htm pobrano 2008.08.12
 • 15. Travica B., The ISSAAC Model of Virtual Organization, [w:] Putnik G., Cunha M.M., Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations, University of Manitoba, Winnipeg, Canada 2008.
 • 16. Verburg R.M., Bosch-Sijtsema P.M., The limits of Virtual Vork, [w:] The Electronic Journal of Virtual Organizations and Networks, vol. 9, July 2006.
 • 17. Wróbel P., Wyzwania zarządzania telepracą i wirtualnymi zespołami – studium przypadku, [w:] Stabryła A. (red.) Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1. Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2008.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eac40575-c722-4400-aa3c-1725170f92bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.