Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 2(23) | 55-61

Article title

Język współczesnego kaznodziejstwa

Authors

Content

Title variants

EN
Language of the Modern Preaching

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Among the most important problems of the modern preaching we can list: – Phonetic problems – Expansion of colloquial language in preaching – Domination of theological jargon in preaching. Every preacher should remember that the mastery in the use of the spoken and written language is essential to be a success, not only in the communication but, what even more important, in the educational fi eld. Th e permanent development and actualization of preacher knowledge in the fi eld of linguistic seems to be indispensable to reach this mastery. It is even more important since the improvement in the fi eld of preaching is always combined with the development of the spiritual life of the preacher.

Journal

Year

Issue

Pages

55-61

Physical description

Dates

published
2012-12-31

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

  • Głowiński M., T. Kostakiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
  • Kurek H., Odpowiedzialni za słowo, w: W. Przyczyna (red.), Fenomen kazania, Kraków 1994, s. 165.
  • Miodek J., 1999, Współczesne kaznodziejstwo polskie, w: B. Kreja (red.), Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk 1999, s. 266.
  • Miodek J., Co słyszy językoznawca we współczesnych kazaniach?, w: Fenomen kazania, Kraków 1994, s. 157.
  • Staniek E., Kazanie w starożytności chrześcijańskiej, w: Fenomen kazania, Kraków 1994, s. 25.
  • Staniek E., Kazanie w starożytności chrześcijańskiej, w: Fenomen kazania, Kraków 1994, s. 25.
  • Zdunkiewicz-Jedynak D., Jak mówić o Bogu językiem współczesnego świata? O dylematach inkulturacji w języku polskiego Kościoła, „Studia Salvatoriana Polonica”, t. IV, Bagno 2010, s. 96.
  • Zerfass R., Od aforyzmu do kazania, tłum. G. Siwek, Kraków 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ead6c839-c6bf-4470-b20b-0660f86d9448
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.