PL EN


2017 | 17 | 44 | 743-756
Article title

Impact of Technological Change On Small and Medium Enterprises Performance in Lagos State

Content
Title variants
Wpływ zmian technologicznych na małe i średnie przedsiębiorstwa w stanie Lagos
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Organizations are restructuring, re-engineering and rethinking how they do business in an effort to keep pace with changes in technology and other economic conditions in the world. The goal of technological change under study is the ability of SMEs to accept new innovative methods that will lead to higher performance of humans and machines for increased productivity. Descriptive survey research with the sample population of 153 respondents made up of managers and owners of small and medium enterprises within the Lagos metropolis was used for this study. The major statistical technique used was a linear regression technique. The hypothesis tested found that technological change has effect on organizational performance of small and medium enterprise within the Lagos metropolis. The coefficient of determination (R2 = 0.566) showed that 56.6% of the success recorded in the SMEs performance is accounted for by technological change. This result is statistically significant because the p-value of the result (0.000) is less than 0.05 level of significance used for the study. This indicates that technological change has a positive and significant impact on SMEs performance in Lagos State. In order to achieve success in change management through technology; human resources, culture and innovation must be recognized and respected. This will enhance SMEs performance both in the short and long run. It will also prevent unnecessary resistance of employees to change through deviant workplace behaviour.
Organizacje starają się restrukturyzować, reinżynierować oraz ponownie obmyślać sposób prowadzenia biznesu w ramach wysiłku ukierunkowanego na dotrzymanie tempa zmianom technologicznym oraz innym uwarunkowaniom ekonomicznym na świecie. Celem artykułu jest określenie zdolności małych i średnich przedsiębiorstw do zaakceptowania nowych, innowacyjnych metod prowadzących do lepszej wydajności ludzi i maszyn dla zwiększonej produktywności. Dla osiągnięcia celu artykułu wykorzystano opisowe badania ankietowe, opierające się na próbie 153 respondentów, składających się z kierowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w metropolii Lagos. Główną metodą statystyczną była regresja liniowa. Na podstawie testowanej hipotezy stwierdzono, że zmiany technologiczne mają wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa w stanie Lagos. Współczynnik determinacji (R2 = 0,566) wykazał, że 56,6% przypadków sukcesu odnotowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa wiąże się ze zmianami technologicznymi. Jest to wynik istotny statystycznie, ponieważ p-wartość wyniku (0,000) wynosi mniej niż poziom istotności 0,05 założony w badaniu. Na tej podstawie można stwierdzić, że zmiany technologiczne mają pozytywny i istotny wpływ na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw w stanie Lagos. Dla osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu zmianą poprzez technologię, należy rozpoznać i uszanować akie czynniki, jak zasoby ludzkie, kultura i innowacje. Wzmocni to kondycję małych i średnich przedsiębiorstw w krótkim i długim okresie. Zapobiegnie to także niepotrzebnemu sprzeciwowi pracowników wobec zmian poprzez odstępstwa od zachowań w miejscu pracy.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
743-756
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Department of Business Administration, Lagos State University, Nigeria
redactor
References
 • Alberto C. (2007). What is required for growth? Business Strategy Series 8(1): 51-57.
 • Alberto, C. (2006). Adopting new technologies: Handbook of business strategy. USA: Emerald Group Publishing Limited. ISSN 0894-4318.
 • Armstrong, M. (2006). A handbook of Human resource management Practice. 10th ed. USA: Kogan Page.
 • Burnes, B (2009). Managing change: A strategic approach to organization dynamics.5th ed. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Eriksson, M.; Sundgren, M., (2005). Managing change: strategy or serendipity - reflections from the merger of Astra and Zeneca. Journal of Change Management 5(1):15
 • Graetz, F.; Rimmer M. L.; Smith, A.C. (2012). Managing organizational change: A philosophies of change approach. Journal of change management 10(2): 135-154.
 • Harper, P. (2001). The forward-focused organization. New York: American Management Association.
 • http://www.manageris.com/article-10-principles-of-leading-change-management-23443.html. Accessed 27 September 2017.
 • https://www.strategyand.pwc.com/reports/guiding-principles-change-management. Accessed 27 September 2017.
 • https://www.strategy-business.com/article/00255?gko=9d35b. Accessed 27 September 2017.
 • Kim, B.H.; Park, H.S.; Kim, H.J.; Kim, G.T.; Chang, I.S.; Lee, J.; Phung, N.T. (2004). Enrichment of microbial community generating electricity using a fuel-cell-type electrochemical cell. Applied Micro- Biotechnology 63: 672–681
 • Kimaku, P.M. (2010). Change management practices adopted by Barclays Bank of Kenya limited (Unpublished MBA Project). Nairobi: University of Nairobi.
 • Kotter, P. (2008). Power and influence. (2nd ed.). New York: Free Press.
 • Laforet, S.; Tann, J. (2006). Innovative characteristics of small manufacturing firms. Journal of Small Business and Enterprise Development 13(3): 363-380
 • Lewin, K. (1951). Field theory in social science. In: Robbins, S.P; Judge, T.A.; Millett, B.; Waters-Marsh, T. (eds.). Organizational Behaviour (2008). Australia: Pearson Education.
 • Lewis, L.K.; Seibod, D.R. (2008). Re-conceptualizing organizational change implementation as a communication problem: A review of literature and research agenda. In: Roloff, M. E. (Ed.). Communication yearbook 21: 93–151. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moran, J.W.; Brightman, B.K. (2011). Leading organizational change. Career Development International 6(2): 111-118.
 • Olajide, O. T (2014). Change management and its effects on organizational performance of Nigerian telecoms industries: Empirical Insight from Airtel Nigeria. International Journal of Humanities Social Sciences and Education 1(11): 170-179
 • Rees, J. (2008). Editorial: organizational change and development: perspectives on theory and practice. Journal of Business Economics and Management 9(2): 87-89.
 • Senge, P.M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday / Currency
 • Sikasa, C. (2004). Customer perception of change management practices in the mortgage industry. The case of HFCK. (Unpublished MBA Project). Nairobi: University of Nairobi.
 • Skinner, C.S.; Champion, V.L. (2008). The health belief model. In health behavior and health education. 4th ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Smith, A. (2007). Translating sustainabilities between green niches and socio‐technical regimes. Technology Analysis & Strategic Management 9(4): 427‐450.
 • Terziovski, M. (2010). Innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector: A resource-based view. Strategic Management Journal 31(8): 892-902.
 • Ussahawanitchakit, P. (2012). Administrative innovation, technical innovation, competitive advantage, competitive environment, and firm performance of electronics businesses in Thailand. International Academy of Business and Economic 12(1): 112-135.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ead76022-1d87-403d-be3c-ed2ffaa4529e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.