Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 19 | 3 | 5-18

Article title

Sposoby klasyfikacji modeli DEA

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Classification of Data Envelopment Analysis models

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę klasyfikacji modeli badania efektywności względnej podmiotów gospodarczych, posługując się kryterium orientacji i korzyści skali. Wyróżniono zorientowane i niezorientowane modele DEA, w których przyjmuje się założenie o stałych lub zmiennych korzyściach skali. Charakterystykę modeli zorientowanych na nakłady i wyniki, które zakładają stałe korzyści przedstawiono na przykładzie modelu CCR. Model BCC natomiast został wykorzystany jako podstawowy przykład modelu zorientowanego o zmiennych korzyściach skali. W obu przypadkach przedstawiono graficzną interpretację granicy efektywności, miary efektywności oraz pierwotną i dualną postać modelu. Charakterystyki modeli niezorientowanych dokonano na przykładzie modeli addytywnych. Zaproponowano również inne kryteria podziału modeli DEA. Słowa kluczowe: metoda badania efektywności DEA, efektywność względna, orientacja
This article contains a method for classifying Data Envelopment Analysis models. Two main criteria i.e. orientation and returns to scale are used. These criteria enable distinguishing between oriented and non-oriented DEA models with constant and variable returns to scale. Basic properties of input oriented and output oriented DEA models with constant returns to scale are illustrated using an example of the CCR model. The BCC model is used to characterize the oriented DEA model with variable returns to scale. A graphical presentation of the efficiency frontier and the efficiency measure and primal and dual programming problems are presented for both types of models. In the article an additive model is considered as an example of a non-oriented DEA model. Moreover, other ways of classifying DEA models are also shown.

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

5-18

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-415 Wrocław, Polska
 • Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-415 Wrocław, Polska

References

 • BANKER R.D., CHARNES A., COOPER W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data development analysis, Management Science, 1984, 30, s. 1078–1092.
 • BANKER R.D., COOPER W.W., SEIFORD L.M., THRALL R.M., ZHU J., Returns to scale in different DEA models, European Journal of Operational Research, 2004, 154, s. 345–362.
 • CHARNES A., COOPER W.W., RHODES E.L., Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 1978, 2, s. 429–444.
 • COOK W.D, SEIFORD L.M., Data envelopment analysis (DEA) – Thirty years on, European Journal of Operational Research, 2009, 192, s. 1–17.
 • COOPER W.W., New approaches for analyzing and evaluating the performance of financial institutions, European Journal of Operational Research, 1997, 98, s. 170–174.
 • DOMAGAŁA A., Przestrzenno-czasowa analiza efektywności jednostek decyzyjnych metodą Data Envelopment Analysis na przykładzie banków polskich, Badania Operacyjne i Decyzje, 2007, nr 3–4, s. 35–56.
 • EMROUZNEJAD A., PARKER B.R., TAVARES G., Evaluation of research in efficiency and productivity: A survey and analysis of the 30 years of scholarly literature in DEA, Socio-Economic Planning Sciences, 2008, 42, s. 151–157.
 • EMROUZNEJAD A., THANASSOULIS E., An extensive bibliography of Data Envelopment Analysis (DEA), Working papers, Working Paper, University of Warwick, 1996, Vol. 1, s. 1–55.
 • EMROUZNEJAD A., THANASSOULIS E., An extensive bibliography of Data Envelopment Analysis (DEA), Journals papers, Working Paper, University of Warwick, 1996, Vol. II, s. 1–21.
 • EMROUZNEJAD A., THANASSOULIS E., An extensive bibliography of Data Envelopment Analysis (DEA), Supplement 1, Working Paper, University of Warwick, 1997, Vol. III, s. 1–24.
 • EMROUZNEJAD A., An extensive bibliography of Data Envelopment Analysis (DEA), Supplement 2, Working Paper, University of Warwick, 2001, Vol. IV, s. 1–24.
 • EMROUZNEJAD A., An extensive bibliography of Data Envelopment Analysis (DEA), Dissertations, Working Paper, University of Warwick, 2001, Vol. V, s. 1–13.
 • FARRELL M.J., The measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, 1957, Series A, 120, s. 253–290.
 • FERUŚ A., Zastosowanie metody DEA do określenia poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, 2006, nr 07, s. 44–59.
 • GATTOUFI S., ORAL M., REISMAN A., A taxonomy for Data Envelopment Analysis, Socio-Economic Planning Sciences, 2004, 38(2–3), s. 141–58.
 • GOSPODAROWICZ M., Procedury analizy i oceny banków. Materiały i studia, Zeszyt NBP, 2000, nr 103.
 • GOSPODAROWICZ A. (red.), Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • GUZIK B., O pewnej możliwości uwzględnienia substytucji nakładów w modelach DEA, Badania Operacyjne i Decyzje, 2007, nr 3–4, s. 71–92.
 • KLEINE A., A general model framework for DEA, Omega, 2004, nr 32, s. 17–23.
 • KORHONEN P.J., SYRJÄNEN M.J., Evaluation of Cost Efficiency in Finnish Electricity Distribution, Annals of Operations Research, 2003, 121, s. 105–122.
 • PAWŁOWSKA M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. Materiały i studia, Zeszyt NBP, 2005, 192, s. 20–25.
 • ROGOWSKI G., Metody analizy i oceny banków na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • ROGOWSKI G., Analiza efektywności banków na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem. Część 1. Metodologia, Badania Operacyjne i Decyzje, 1999, nr 1.
 • ROGOWSKI G., Analiza efektywności banków na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem. Część 2. Zastosowanie metody DEA do analizy polskich banków. 1. 1994–1995, Badania Operacyjne i Decyzje, 1999, nr 3–4.
 • SEIFORD L.M., Data envelopment analysis: the evolution of the state of the art (1978–1995), The Journal of Productivity Analysis, 1996, 7, s. 99–137.
 • SEIFORD L.M., A bibliography for Data Envelopment Analysis (1978–1996), Annals of Operational Research, 1997, 73, s. 393–438.
 • SEIFORD L.M., THRALL R.M., Recent developments in DEA, Journal of Econometrics, 1990, 46, s. 7–38.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eb250778-d17f-422a-810f-816854d0373b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.