PL EN


2004 | 6 | 127-136
Article title

Polskie przedsiębiorstwa w procesie integracji z Unią Europejską

Content
Title variants
EN
Polish companies in the process of integration into the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje problem związany z procesem akcesyjnym Polski, a szczególnie polskich przedsiębiorstw, do struktur europejskich. Uwaga autorki została skoncentrowana na szansach i zagrożeniach, jakie mogą czekać polskie przedsiębiorstwa w funkcjonowaniu na jednolitym rynku europejskim, warunkując w ten sposób specyficzne drogi ich rozwoju.
EN
The article shows the problem of integration of Poland into the European Union in the context of Polish companies. It was taken into consideration here that to come into being effectively onto the European Market, Polish companies already have to make the effort to adapt to the Union requirements. The process of adaptation is unquestionably extremely difficult and expensive, but we should be aware of the fact that apart from the threats it may also stand a chance (hopefully better and better), and when the Polish companies properly take the chance, it may determine their development.
Year
Issue
6
Pages
127-136
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
References
 • Bajan K., Polityka gospodarcza Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wyd. Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2001.
 • Bielecki J. i in., Europa ma swój pieniądz, "Rzeczpospolita" 2002, nr 1.
 • Bielecki J., Najlepszy kompromis wśród kandydatów, "Rzeczpospolita" 2002, nr 249.
 • Bielecki J., Problemy z konkurencyjnością, "Rzeczpospolita" 2001, nr 262.
 • Bielecki J., Stankiewicz A., Fiskus z Brukseli, "Rzeczpospolita" 2001, nr 266.
 • Co czeka przedsiębiorcę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - ochrona środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1999.
 • Grudzewski W.M., Miązek P., Skrobisz M., Szanse i zagrożenia polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 4.
 • Integracja z Unią Europejską. Poradnik dla przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, grudzień 2000.
 • Limański A., Syrek M., Integracja ekonomiczna Polski z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2001.
 • Polska w Europie 2000 - polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku, pod red. L. Pasiecznego. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 • Szot E., Okresy przejściowe - zwykła konieczność, "Rzeczpospolita" 2002, nr 9.
 • Ustawa o ochronie środowiska, odpadach z 27 lipca 2001 roku, Dz.U. z 2001 r., nr 100, poz. 1085.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eb33115f-39a9-4f9b-b9af-0910cd8ffe17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.