Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 117-126

Article title

Equity crowdfunding – doświadczenia polskie

Content

Title variants

EN
Equity crowdfunding – Polish experience

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu była ocena wykorzystania crowdfundingu udziałowego jako alternatywnego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z punktu widzenia polskich doświadczeń. Autorka, oprócz samego modelu finansowania, analizuje również nowe, planowane do wdrożenia rozwiązania prawne, które mogą w znaczny sposób ułatwić zastosowanie tej formy zdobywania kapitału. Poza tym zmiana poziomu pozyskiwania środków bez wymogów opracowywania prospektu emisyjnego do 1 mln EUR, wymuszona przez Unię Europejską, może zdecydowanie zwiększyć zainteresowanie crowdfundingiem udziałowym, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i inwestorów. Mimo że udziałowe finansowanie społecznościowe jest coraz bardziej popularne, szczególnie wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz start-upów, niewiele wiadomo na temat rzeczywistych doświadczeń związanych z tym rodzajem źródła finansowania. Poza tym stosowane w tym celu rozwiązania prawne w wielu krajach pozostają wciąż niejasne. Warto zatem stawiać pytania o stosowane praktyki.
EN
The aim of the article is to assess the use of equity crowdfunding as an alternative source of financing business operations from the point of view of Polish experience. Apart from the financing model itself, the author also analyzes new legal solutions planned to be implemented, which can significantly facilitate the use of this form of raising capital. Despite the fact that equity-based crowdfunding is becoming increasingly popular, especially among enterprises in the SME sector and start-ups, little is known about the real experience of this type of financing source. Besides, legal solutions used for this purpose are still unclear in many countries. It is, therefore, worth asking questions about the practices used.

References

 • Allison T.H., Davis B.C., Short J.C., Webb J.W., 2014, Crowdfunding in a prosocial microlending environment: Examining the role of intrinsic versus extrinsic cues, Entrepreneurship: Theory & Practice, 39(1), s. 53-73.
 • Baeck P., Collins L., 2015, Not disrupting, building – crowdfunding and p2p lending will be an integral part of new financial systems in developing economies, http://www.nesta.org.uk/blog/notdisrupting-building-crowdfunding-and-p2p-lending-will-be-integral-part-new-financial-systemsdeveloping- economies (12.06.2017).
 • Belleflamme P., Lambert T., 2014, Crowdfunding: Some empirical findings and microeconomic underpinnings, (August 30, 2014), SSRN: https://ssrn.com/abstract=2437786 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2437786.
 • Belleflamme P., Lambert, T., Schwienbacher A., 2010, Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective, [w:] Prepared for the Workshop Digital Business Models: Understanding Strategies, Paryż, czerwiec 2010, s. 25-26.
 • Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A., 2013, Individual crowdfunding practices, Venture Capital, 15, s. 313-333.
 • Burtch G., Ghose A., Wattal S., 2013, An empirical examination of the antecedents and consequences of contribution patterns in crowd-funded markets, Information Systems Research, 24, s. 499-519.
 • Cholakova M., Clarysse B., 2014, Does the possibility to make equity investments in crowdfunding projects crowd out reward-based investments?, Entrepreneurship: Theory & Practice, 39(1), s. 145- 172.
 • Czubak K., 2014, Modele crowdfundingu, http://akademiacrowdfundingu.pl/modele-crowdfundingu (03.01.2017).
 • De Buysere K., Gajda O., Kleverlaan R., Marom D., 2012, A framework for European crowdfunding, http://www.crowdfundingframework.eu (01.07.2015).
 • Dziuba D.T., 2012, Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, Problemy Zarządzania, 10(3), 38, s. 86-87.
 • Khavul S., Chavez H., Bruton G.D., 2013, When institutional change outruns the change agent: The contested terrain of entrepreneurial microfinance for those in poverty, Journal of Business Venturing, 28(1), s. 30-50.
 • Kozioł-Nadolna K., 2015, Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 671-683.
 • Kuppuswamy V., Bayus B.L., 2014, Crowdfunding creative ideas: The dynamics of project backers in kickstarter, UNC Kenan-Flagler Research Paper No.2013-15. January 29, SSRN: http://ssrn.com/abstract=2234765.
 • Lambert T. Scheinbacher A., 2010, An empirical analysis of crowdfunding, http://www.crowdsourcing.org/document/an-empirical-analysis-of-crowdfunding-/2458 (01.07.2015).
 • Lehner O.M., 2013, Crowdfunding social ventures: A model and research agenda, Venture Capital, 15(4), s. 289-311.
 • Liao Ch., Zhu Y., Liao X., 2015, The role of internal and external social capital in crowdfunding: Evidence from China, Revista de cercetare si interventie socialâ, vol. 49, s.187-204.
 • Meyskens M., Bird L., 2015, Crowdfunding and value creation, Entrepreneurship Research Journal, 5(2), s. 155-166.
 • Motylska-Kuźma A., 2015, Cost of Crowdfunding as a Source of Capital for the Small Company, Proceedings of the 18th International Academic Conference, London, e-book.
 • Motylska-Kuźma A., 2016, The Cost of Crowdfunding Capital, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts, SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 2, vol. III, s. 601-612.
 • Złoch M., 2016, Millenialsi liczą na siebie, https://bankomania.pkobp.pl/bankofinanse/uczniowie-i-studenci/millenialsi-licza-na-siebie/ (13.01.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eb608929-e528-4257-af31-958e12bb2afa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.