PL EN


2013 | 172 | 95-106
Article title

Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Przykład regionu łódzkiego

Content
Title variants
EN
The Role of the EU Cohesion Policy in the Development of Enterprises. The Case of the Lodz Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In order to remove regional economic disparities, the European Union realizes a cohesion policy. Such policy is justified economically and socially. The mechanism of the cohesion policy is based mainly on transfers and thus the essence of the cohesion policy is a redistribution of revenues in order to support the selected areas as well as unfavoured social groups. The main aim of this article is an evaluation of the role of the EU cohesion policy in the development of enterprises in the Lodz region.
Year
Volume
172
Pages
95-106
Physical description
Contributors
References
 • Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego, Agrotec Polska sp. z o.o., IGiPZ PAN, Warszawa 2011.
 • Chądzyński J., Typologia terytorialnych form organizacji produkcji, w: Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
 • Doing Business 2011, Making a Difference for Entrepreneurs, World Bank, Washington 2010.
 • Dorożyński T., Urbaniak W., Raport częściowy Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, www.kls. uni.lodz.pl.
 • IMD World Competitiveness Scoreboard 2010, www.worldcompetitiveness.com.
 • Innovation Union Scoreboard 2010, European Commission, Brussels 2011, www.europa.eu.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 • Nowakowska A., Przedsiębiorczość i innowacyjność gospodarki regionu w strategii rozwoju województwa łódzkiego, w: Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 2001.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Raport Polska 2011 Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, www.mrr.gov.pl.
 • Raport Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Sixth Community Innovation Survey, Eurostat Newsrelease 166/2010, 10.11.2010.
 • The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eb61e3ca-a8fe-4f2b-8345-324e5ada3f31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.