Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 179-192

Article title

Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach zabytkowych

Content

Title variants

EN
Tourism industry as a way for commercialisation of culture with special references to the hotels in monument buildings

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest grupie hoteli w obiektach zabytkowych, takich jak zamki, pałace i dwory w Polsce. W takich przypadkach obiekt łączy funkcję zabytku z funkcją turystycznego obiektu noclegowego. Wykorzystanie obiektów zabytkowych jako turystycznej bazy noclegowej daje wiele korzyści, tak dla obiektu, jak i dla turystyki. Artykuł przedstawia serię przykładów prowadzenia turystycznej działalności noclegowej przez obiekty zabytkowe. Drugim celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu program usług i atrakcji dodatkowych hotelu wychodzi poza usługi noclegowo-żywieniowe, aby uatrakcyjnić swoją ofertę.
EN
The article deals with hotels located in monument objects, such as castles, palaces and manors. In a such cases the objects merge the role both of historical heritage units with accommodation for tourists as well. Making use of the historical objects for accommodation purposes brings a lot of benefits for both the historical monuments as such and for tourism industry as well. The article presents the series of examples of the business of hotel services running by historical objects. Another aim of the analysis is to answer the question to what extent the program of services and additional attractions offered by hotels of monument objects go beyond the accommodation and meal services to make their service offer more attractive.

Year

Issue

Pages

179-192

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

  • Ciesielska O., Rouba R., Stasiak A., Hotelarstwo w zabytkach – grupy markowe, „Turystyka i Hotelarstwo” 2006, nr 9.
  • Hyski M., Bednarzak J., Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych, Wyd. AWF, Katowice 2012.
  • Konieczna-Domańska A., Gospodarka Turystyczna. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.
  • Rouba R., Cudny W., Hotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z XIX i XX wieku, „Ochrona Zabytków” 2012, nr 3–4.
  • Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, PWN, Warszawa 2003.
  • Ziółkowska-Weiss K., Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową, „Annales Universitatis Paedagogicae Crakoviensis Studia Geographica” 2012, Vol. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eb643755-9b21-4a66-a14c-08caa0fbf72f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.