Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 26/3 | 1-13

Article title

Terminologia (antropocentryczna) – jej przedmiot badań i zadania poznawcze

Authors

Content

Title variants

EN
(Anthropocentric) Terminology – its subject of study and cognitive tasks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Many misunderstandings about what terminology does and what its cognitive tasks are, are a consequence of insufficiently precise treatment of the terms “term” and “terminology”, and, consequently, incorrectly delineating the subject of study and cognitive tasks of terminology. The purpose of the considerations presented here is to try to organize these issues based on the main assumptions of anthropocentric linguistics (see F. Grucza 2012, S. Grucza 2013a, 2013b, 2017). In the first part of the paper a proposal to clarify the meaning of the term “term” will be presented, i.e. an attempt to answer the question about the ontological status of referred by the term “term”. In the second part a proposal to clarify the meaning of the term “terminology” will be given, and in the third part a proposal of general description of the subject of the study and in the fourth part proposal of s description of cognitive tasks of terminology.

Year

Issue

Pages

1-13

Physical description

Dates

published
2019-09-23

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Bajerowska, A. (2017),Wiedze specjalistyczne – terminy – ontologie terminologiczne, (w:) M. Małachowicz/ S. Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Warszawa, 68–88. (URL http://sn.iksi.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/306/2018/09/SN-38-M.-Ma%C5%82achowicz-S.Grucza-Polskie-i-europejskie-nurty-terminologiczne.pdf). [Pobrano 15.03.2020].
 • Bajerowska, A. (2018), Inkorporowanie modeli z dziedziny fizyki, matematyki i neurobiologii na grunt lingwistyki antropocentrycznej, (w:) „Applied Linguistics Papers” 25/1, 1–8.
 • Grucza, F. (1969/2017), Sprachliche Diakrise im Bereich der Ausdrucksebene des Deutschen. Poznań. [także jako: Franciszek Grucza. Dzieła zebrane, t. 11, (red.) S. Grucza/ M. Olpińska-Szkiełko/ M. Płużyczka/ I. Banasiak/ M. Łączek/ A. Bonek/ A. Kaleta/ A. Sztuk. Warszawa, 2017. (URL http://www.iksi.uw.edu.pl/documents/11738337/14640936/FG_Tom_11.pdf). [Pobrano 15.03.2020]].
 • Grucza, F. (1983/2017), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa. [także jako: Franciszek Grucza. Dzieła zebrane, t. 8, (red.), S. Grucza/ M. Olpińska-Szkiełko/ M. Płużyczka/ I. Banasiak/ M. Łączek/ A. Bonek/ A. Kaleta/ A. Sztuk. Warszawa, 2017. (URL http://www.iksi.uw.edu.pl/documents/11738337/14640936/FG_Tom_8.pdf). [Pobrano 15.03.2020]].
 • Grucza, F. (1991/2017), Terminologia – jej przedmiot, status i znaczenie, (w:) F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław/Warszawa/Kraków, 11– 44. [także w: Franciszek Grucza, Dzieła zebrane, t. 3, (red.) S. Grucza/ M. Olpińska-Szkiełko/ M. Płużyczka/ I. Banasiak/ M. Łączek/ A. Bonek/ A. Kaleta/ A. Sztuk. Warszawa, 2017. (URL http://www.iksi.uw.edu.pl/documents/11738337/14640936/FG_Tom_3.pdf). [Pobrano 15.03.2020]].
 • Grucza, F. (2010/2017), Stratyfikacyjny model budowy i diakryzy języków ludzkich. Warszawa. [także jako: Franciszek Grucza, Dzieła zebrane, t. 11, (red.) S. Grucza/ M. Olpińska-Szkiełko/ M. Płużyczka/ I. Banasiak/ M. Łączek/ A. Bonek/ A. Kaleta/ A. Sztuk. Warszawa, 2017. (URL http://www.iksi.uw.edu.pl/documents/11738337/14640936/FG_Tom_11.pdf). [Pobrano 15.03.2020].
 • Grucza, F. (2012), Antropocentryczna a paradygmatyczna (tradycyjna) lingwistyka (stosowana) i kulturologia (stosowana), (w:) „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 6, 5–43. (URL http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2018/03/Lingwistyka-Stosowana-6_2012.pdf). [Pobrano 15.03.2020].
 • Grucza, S. (2013a), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa, wyd. 3. (URL http://portal.uw.edu.pl/web/snikla/tomy-serii). [Pobrano 15.03.2020].
 • Grucza, S. (2013b),Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa, wyd. 2. (URL https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/tomy-serii). [Pobrano 15.03.2020].
 • Grucza, S. (2017), Lingwistyka antropocentryczna, (w:) Franciszek Grucza, Dzieła zebrane, t. 1: O nauce prof. Franciszka Gruczy, (red.) S. Grucza/ M. OlpińskaSzkiełko/ M. Płużyczka/ I. Banasiak/ M. Łączek/ A. Bonek/ A. Kaleta/ A. Sztuk. Warszawa, 161–180. (URL http://www.iksi.uw.edu.pl/documents/11738337/14640936/FG_Tom_1.pdf). [Pobrano 15.03.2020].
 • Lejczyk, W./ L. Biesiekirska (1998), Terminoznawstwo: przedmiot, metody, struktura. Białystok.
 • Lukszyn, J./ W. Zmarzer (2001), Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa
 • Małachowicz, M./ S. Grucza (red.) (2017), Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Warszawa. (URL http://sn.iksi.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/306/2018/09/SN-38-M.-Ma%C5%82achowicz-S.Grucza-Polskie-i-europejskie-nurty-terminologiczne.pdf). [Pobrano 15.03.2020].
 • Mazurkiewicz-Sułkowska, J. (2013), Uwagi dotyczące współczesnej terminologii technicznej w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim (na przykładzie terminów z branży cukrowniczej), (w:) „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 59, 123–133.
 • Sztuk, A. (2018), Terminologische Kompetenz. Zur Eingrenzung des Entitäten- und Forschungsbereichs, (w:) M. Sitek (red.), Schlüsselkompetenz Fachsprache. Zwischen Theorie und Anwendung. Frankfurt/M., 165–177.
 • Tomaszczyk, J. (2017), Terminologia w komunikacji naukowej, (w:) A. Pulikowski (red.), Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Katowice, 383–393. (URL https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/8568). [Pobrano 15.03.2020].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2544-9354

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eb65bfe1-cc86-4a52-bbc9-f25d081b60b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.