PL EN


Journal
2003 | 1(10) | 7-21
Article title

Społeczno-ekonomiczna sytuacja Polski okresu transformacji systemowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Znany niemiecki ekonomista i socjolog J. Schumpeter tak pisał o tworzeniu się klas społecznych: „Jakakolwiek teoria struktury klasowej, odnosząc się do określonego okresu historycznego, musi włączyć w zakres faktów strukturę klasową poprzedniego okresu... Jakakolwiek ogólna teoria klas i ich formowania się musi wyjaśnić fakt, że klasy, które współwystępują w danym czasie, noszą na swoim obliczu znaki różnych wieków, w których powstawały (...). Klasy, gdy raz już zaistniały, utwierdzają swoją postać i odtwarzają się nawet wtedy, gdy już zniknęły warunki, które je zrodziły”. Jeśliby przyjąć za prawdziwą tę tezę w odniesieniu do procesów stratyfikacyjnych, to eo magis należałoby to odnieść do zmian społecznych ogólnie, a zmian w określonych przypadkach w szczególności. Mając to na uwadze, wydaje się, że obecna polska sytuacja społeczna jest wypadkową oddziaływania przynajmniej trzech faktorów: nieprzezwyciężonego jeszcze dziedzictwa komunistycznego, nowych trendów myślowych i problemów związanych z transformacją systemową. Autor referatu jest świadomy, że ta prezentacja jest cząstkowa i z konieczności powierzchowna. Dogłębna analiza wymagałaby wielowymiarowego i dogłębnego studium.
Journal
Year
Issue
Pages
7-21
Physical description
Dates
published
2003-06-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eb71e024-effb-4e36-8433-e6467b78f8c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.