Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 99-102

Article title

Tomasz Korczyński, Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2016

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Lekturę książki Tomasza Korczyńskiego pt. Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci potraktowałam tak, jak on sam radził we wprowadzeniu, czyli „jako zaproszenie do wyjątkowej podróży” (Korczyński 2016: 19). Podróż ta okazała się niezwykła m.in. ze względu na piękną filozoficzno-socjologiczną narrację, jaką prowadzi autor wokół zjawiska śmierci. W związku z tym, że nigdy nie zajmowałam się szczególnie socjologią śmierci, sięgnęłam po tę książkę z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, żeby zorientować się, co ten obszar i autor mają mi do zaoferowania, po drugie zaś żeby zdecydować, czy w ogóle kiedykolwiek chciałabym naukowo podążać w tym kierunku.

Keywords

Year

Volume

Pages

99-102

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

  • Ariès P. (1992), Człowiek i śmierć, przeł. Eligia Bąkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Korczyński T. (2016), Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
  • Krasowska-Marut A. (2002), Obrazy śmierci w pismach codziennych. [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii, t. IV. Wrocław: Wydawnictwo WNT.
  • Melosik Z. (2010), Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Nijakowski L.M. (2010), Pornografia: historia, znaczenie, gatunki. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
  • Ostrowska A. (2005), Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
  • Szlendak T. (2008), Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Zawiła M. (2006), Śmierć na szklanym ekranie. Obraz śmierci i umierania w polskiej telewizji na przełomie XX i XXI wieku. [w:] M. Gierula (red.), Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Notes

PL
Artykuł dziesiąty z numetu UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eb7578d2-d84c-4bd1-9512-f1ea79a18caf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.