Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 4-9

Article title

Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój internacjonalizacji, obok doskonalenia zarządzania i dywersyfikacji misji, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi polskimi szkołami wyższymi. Dostrzeżono to w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania naukowe dotyczące internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych. Brakuje natomiast publikacji, podejmujących tematykę implementacji szeroko pojętej internacjonalizacji w obszarze uczelnianej administracji. Autorzy podjęli próbę wypełnienia tej luki poznawczej, wskazując dziesięć głównych obszarów decydujących o jakości obsługi administracyjnej procesu internacjonalizacji, nazywając je dekalogiem internacjonalizacji ze względu na ich istotność. W artykule pokrótce omówiono każdy z tych obszarów. W podsumowaniu stwierdzono, że internacjonalizacja w różnym stopniu dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowania uczelni, ale także, że jako zjawisko kulturowe jest nierozerwalnie związana z tradycją akademicką.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

4-9

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

References

 • Altbach, P. (2015a). The dilemmas of ranking. International higher education, No. 42, 2-3. Pobrane z: https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/7878/7029, DOI: https://doi.org/10.6017/ihe.2006.42.7878.
 • Altbach, P. (2015b). Perspectives on internationalizing higher education. International higher education, No. 27, 6-8. Pobrane z: https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/6975/6192.
 • DOI: https://doi.org/10.6017/ihe.2002.27.6975.
 • Altbach, P., Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of studies in international education, 11(3-4), 290-305. DOI: https://doi.org/10.1177/1028315307303542.
 • Antonowicz, D. (2016). Internacjonalizacja jako źródło legitymizacji reform szkolnictwa wyższego w Polsce (2007-2012). Przegląd Socjologiczny, 65(3), 131-155.
 • Bartell, M. (2003). Internationalization of universities: A university culture-based framework. Higher education, 45(1), 43-70. DOI: https://doi.org/10.1023/A:102122551.
 • Clark, B. (2001). The entrepreneurial university: New foundations for collegiality, autonomy, and achievement. Higher Education Management, 13(2), 9-24.
 • De Wit, H. (1995). Strategies for the Internationalisation of Higher Education. A Comparative Study of Australia, Canada, Europe and the United States of America, 5-33. Amsterdam: ERIC.
 • Dziedziczak-Foltyn, A. (2014). Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej - szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym. Nauka i szkolnictwo wyższe, 1-2(43-44), 30-45.
 • Pobrane z: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1598.
 • Engel, L. Sandstrőm, A.M. van der Aa, R. Glass, A. (2014). EAIE Barometer. Pobrane z: https://www.eaie.org/community/projects-advocacy/barometer.html.
 • Freeman, R.E.(2006). Strategic management. A Stakeholder Approach, Cambridge: Cambridge University Press
 • Frost, J. Hattke, F. Reihlen, M. (2016). Multi-Level Governance in Universities: Strategy, Structure, Control. Multi-Level Governance in Universities. University of Hamburg: Springer, 1-15. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-32678-8.
 • Hudzik, J.K. (2014). Comprehensive internationalization. Institutional pathways to success. Routledge.
 • Kemp, N. (2016). The International Education Market: Some Emerging Trends. International higher education, No. 85, 13-15. Pobrane z: https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/9238/8294.
 • DOI: https://doi.org/10.6017/ihe.2016.85.9238.
 • Knight, J. (1994). Internationalization: Elements and Checkpoints. CBIE Research, No. 7, 1-14. ERIC. Pobrane z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED549823.pdf.
 • Knight, J. (2009). New developments and unintended consequences: Whither thou goest, internationalization. W: R. Bhandari, S. Langhlin, (red.). Higher education on the move: New developments in global mobility. New York: Institute of International Education, 113-125.
 • Knight, J. (2015a). Five myths about internationalization. International higher education, No. 62, 14-15. Pobrane z: https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/8532/7666. DOI: https://doi.org/10.6017/ihe.2011.62.8532.
 • Knight, J. (2015b). New rationales driving internationalization. International higher education. No. 34, 3-5. Pobrane z: https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/download/7404/6601.
 • Kok, S.K. McDonald, C. (2017). Underpinning excellence in higher education - an investigation into the leadership, governance and management behaviours of high-performing academic departments. Studies in Higher Education, 42(2), 210-231, DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1036849.
 • Kwiek, M. (2015). Umiędzynarodowienie badań naukowych. Polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej. Nauka i szkolnictwo wyższe, 1(45), 40-74.
 • Pobrane z: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4506/4609.
 • Leisyte, L. Westerheijden, D.F. (2014). Stakeholders and quality assurance in higher education. W: H. Eggins, (red.), Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education, Springer, 83-97. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-6209-494-9_7.
 • Lumby, J. Foskett, N. (2016). Internationalization and Culture in Higher Education. Educational Management Administration & Leadership, 44(1), 95-111. DOI: https://doi.org/10.1177/1741143214549978.
 • Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Marić, I. (2013). "Stakeholder Analisys of Higher Education Institutions". Interdisciplinary Description of Complex Systems 11(2): 217-226.
 • Naidoo, V. Hollebeek, L.D. (2016). Higher education brand alliances: Investigating consumers' dual-degree purchase intentions. Journal of Business Research, 69(8), 3113-3121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.027
 • Rüegg, W. (2010). A History of the University in Europe: Volume 4, Universities since 1945. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka: koniec utopii?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.(2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Wächter, B., Maiworm, F. (2014). English-taught programmes in European higher education. ACA Papers on International Cooperation in Education. Bonn: Lemmens. Pobrane z: http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ACA2015_English_Taught_01.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eb7d83af-c8ee-4f93-9bf6-c4ef4d70f912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.