Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 149-160

Article title

Gdy pisarz staje się dziennikarzem. Kilka uwag o „Gazecie Pisarzy”

Content

Title variants

EN
When a writer gets to be a journalist. A few remarks on Writers’ Newspaper

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article stems from a media linguistic perspective and serves as a case study for comparing the roles of a journalist and a writer. The author chose a textual experiment for that purpose, namely the 23–24 April 2016 edition of Gazeta Wyborcza, a Polish daily. On that day the paper turned into Writers’ Newspaper and was prepared in full by several dozen writers from Poland and abroad. The project’s aim was to promote reading the press and literature. The author analysed metatextual and paratextual elements along with self-commentaries regarding the project. The results show the experiment indicated the communicative specificity of the journalistic profession: the particularities of the editorial office, the importance of the topic, of character limits and fact-checking. As a communication experiment, the newspaper underlined the interactive nature of the modern-day press and its openness to the reader.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski, Katowice

References

 • Bauer Z., 2008, Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków, s. 255–280.
 • Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
 • Jachimowski M., 2006, Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki strukturalne, [w:] Współczesny dziennikarz i nadawca, red. M. Gierula, Sosnowiec, s. 31–48.
 • Koziołek R., 2015, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec.
 • Loewe I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice.
 • Michalczyk S., 2008, Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Katowice.
 • Skowronek B., 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków.
 • Skowronek B., 2014, Mediolingwistyka. Teoria. Metodologia. Idea, „Postscriptum Polonistyczne”, 2 (14), s. 15–26.
 • Sobczak J., 2004, Dziennikarstwo – zawód, misja czy powołanie?, [w:] Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia, red. W. Cisak, Poznań.
 • Szot L., 2015, Dziennikarstwo jako zawód inteligencki, [w:] Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, red. B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mateja, Toruń, s. 17–40.
 • Ślawska M., 2014, Formy dialogu w gatunkach prasowych, Katowice.
 • Taczkowska J., 2012, Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem, Bydgoszcz.
 • Wierzbicka A., 1971, Metatekst w tekście, [w:] O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław, s. 105–121.
 • Witosz B., 2001, Metatekst – w opisie teoriotekstowym, stylistycznym i pragmalingwistycznym, [w:] Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice, s. 73–81.
 • Żydek-Bednarczuk U., 2013, Wibrująca tożsamość dziennikarzy, [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 3: Tożsamość dziennikarza, red. M. Kita, M. Ślawska, Katowice, s. 14–24.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ebc0ca9a-9d6e-48e8-8536-be8afbb6a2ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.