PL EN


2015 | 6 | 3 | 244-250
Article title

Dane przestrzenne w relacyjnych bazach danych

Content
Title variants
EN
Spatial Data in Relational Databases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Do klasyczne danych zapisywanych w bazach danych w formie opisowej w ostatnim okresie dołączyły dane zaawansowane o zupełnie innym charakterze. Właściwe ich gromadzenie oraz przetwarzanie stanowi poważne wyzwanie. W niniejszej publikacji przedstawiamy korzyści, jakie uzyskujemy z poszerzenia typów przechowywanych i przetwarzanych danych, oraz problemy z tym związane. Jako przykład zaprezentowano implementację danych przestrzennych systemie MS SQL.
EN
To the classic data stored in databases in a descriptive, recently joined Advanced data of a completely different nature. Competent their collection and processing is a major challenge. In this publication we present the benefits we get from the expansion of the types of data stored and processed, and problems associated with it. As an example of the implementation of spatial data presented MS SQL.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
244-250
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Bartman J. (2013): Bazy danych, Rzeszów. Jankiewicz K., Wojciechowski M. (2004): Standard SQL/MM: SQL Mulimedia and Application
  • Packages, IX Seminarium PLUG „Przetwarzanie zaawansowanych struktur danych: Oracle interMedia, Spatial, Text i XML DB”.
  • Litwin P. (1995): Podstawy projektowania relacyjnych baz danych, Software.
  • Microsoft (2014): Books Online for SQL Server 2014, msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ebc11da2-e5c7-4acc-8377-1c5e47c2f846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.