Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 7-16

Article title

Konflikt na Ukrainie. Prymat polityki nad ekonomią?

Content

Title variants

EN
Conflict in Ukraine. The Primacy of Politics over Economics?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rozpoczęty w 2014 roku konflikt na Ukrainie doprowadził do najpoważniejszego kryzysu bezpieczeństwa w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Podważyło to ład oparty na prawie międzynarodowym oraz ideę budowania bezpieczeństwa europejskiego we współpracy z Rosją. Autor przedstawia omawiany konflikt w kontekście sposobu postrzegania przez władze rosyjskie miejsca Rosji w światowym porządku oraz jej stosunków z Zachodem. Dowodzi on, że ich głównym celem jest stworzenie odpowiednich politycznych i ekonomicznych struktur oraz podporządkowanie sobie Ukrainy przez włączenie jej do projektów integracyjnych realizowanych pod egidą Rosji. Ponieważ Ukraina jest kluczowym krajem na obszarze postradzieckim, jej przystąpienie do struktur zachodnich położyłoby kres nadziejom prezydenta Władimira Putina na przywrócenie hegemonii Rosji na tym obszarze oraz ustanowienie nowego ładu międzynarodowego w Europie. W artykule przedstawiono również analizę prospektywną rozwoju sytuacji na Ukrainie.
EN
The conflict in Ukraine has caused the most serious security crisis in Europe since the end of the Cold War. It has undermined the rules-based international order and the idea of building European security in co-operation with Russia. The author puts the conflict in the context of Moscow's perception of its place in world affairs and Russia's relations with the West. He argues that Kremlin's primary goal is to create political and economic structures and to subordinate the countries of the post-Soviet space by incorporating them into Russian-led integration projects. Since Ukraine is the key country in that group, its integration into Western structures would end Vladimir Putin's hope to restore hegemony in the post-Soviet space and set up a new international order in Europe. The article also presents a prospective analysis of the further development of the situation in Ukraine.

Year

Issue

2

Pages

7-16

Physical description

Dates

published
2015-03-2015-04

Contributors

  • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ebf5942a-cc78-4edc-bac9-6cf69a7bb68a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.