PL EN


2011 | 6 | 78-87
Article title

Obraz księdza w "Słowniku języka pomorskiego, czyli kaszubskiego" Ramułta

Authors
Content
Title variants
PL
The picture of a priest in "The dictionary of a Pomeranian language - Kashubian” of Ramułt
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article reconstructs the picture of a priest present in the quotes included in the dictionary of a Kashubian language created by Stefan Ramułt at the end of the 20th century. It appears that it is a picture of a priest typical of a high culture, which is visible especially in comparison with the picture of a priest shown in "The dictionary of Kashubian dialects in folk culture" written by a priest Bernard Sychta.
Year
Volume
6
Pages
78-87
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Cybulski M., Obraz Gdańska w słownikach kaszubszczyzny literackiej, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto 2, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2008.
  • Cybulski M., Rogowska-Cybulska E., Obraz książki w dwu słownikach kaszubszczyzny literackiej (Ramułta i Gołąbka), „Acta Cassubiana”, t. XI, Gdańsk.
  • Lorentz F., Gramatyka pomorska, t. I: Fonetyka, cz. 1, z niemieckiego rękopisu przełożył i posłowiem opatrzył M. Rudnicki, Wrocław 1958.
  • Ramułt S., Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. i wstępem opatrzyła H. Horodyska, Kraków 1993.
  • Ramułt S., Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Kraków 1893
  • Ramułt S., Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder według wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, Gdańsk 2003.
  • Rogowska-Cybulska E., Derywaty od nazw roślin w „Słowniku języka pomorskiego, czyli kaszubskiego” Stefana Ramułta, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, 6, Gdańsk 2006.
  • Treder J., Przydatność Słownika Ramułta obecnie – po stu latach od jego wydania, [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś. Kaszëbizna dôwni ë dzys, pod red. J. Tredera, Warszawa 2006.
  • Treder J., Ramułt i jego słownik, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder według wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, Gdańsk 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ec28ebdf-11d8-45e2-88c2-e13e94984c14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.