PL EN


2013 | 147 | 22-35
Article title

Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Urban Tourism and the Act on Tourist Services
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the author presents selected legal aspects of urban tourism in the light of the Act on Tourist Services. He discusses in this context, among other issues, the organization of package travel, legal aspects of city guides and the types of buildings in which hotel services may be provided.
Year
Volume
147
Pages
22-35
Physical description
Contributors
author
References
 • A. Mikos von Rohrscheidt: Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Gniezno 2008, s. 97.
 • A. Grzesiek: Prawo a jakość usług w turystyce. "Folia Turistica" 2009, nr 20, s. 35 i n.
 • H. Zawistowska: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część I. Aspekty prawne, Warszawa 2010, s. 29 i n.
 • P. Cybula: Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji ustawy o usługach turystycznych (w druku).
 • P. Cybula: Hotelarz a organizator turystyki. "Świat Hoteli" 2007, grudzień, s. 36 i n.
 • P. Cybula: Pakiet: zakwaterowanie i przewodnik to impreza turystyczna. "Rynek Podróży" 2007, nr 8-9, s. 42.
 • H. Schulte-Nölke, L. Meyer-Schwickerath. W: EC Consumer Law Compendium - Comparative Analysis, pod red. H. Schulte-Nölke we współpracy z Ch. Twigg-Flesner i M. Ebers, February 2008, http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/ consumer_law_compendium_comparative_analysis_en_final.pdf.
 • D. Lowe: What is Package? The Impact of the Club Tour Decision. "International Travel Law Journal" 2002, z. 3, s. 132 i n.; M. Chapman: "Package": Can you See What it is Yet? Inclusive Pricing and Pre-arrangement after Association of British Travel Agents Limited v Civil Aviation Authority. "International Travel Law Journal" 2006, z. 4, s. 187 i n.
 • J. Fosman: Tour Guides: A Legal Perspective. "International Travel Law Journal" 2008, z. 3, s. 125 i n.
 • B. Newman: Philadelphia Tour Guides Say Licensing Quiz Treads on Them, "The Wall Street Journal" z 29 marca 2009 r., http://online.wsj.com/ article/SB123837324299067943.html (data wejścia: 30.07.2011 r.).
 • H. Janicka: Doskonalenie kadr oraz etyka zawodowa, czyli co robić po kursie pilotów wycieczek? W: Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Red. Z. Kruczek, Kraków 2010, s. 54.
 • M. McDonald. W: European Community Tourism Law and Policy. Red. M. McDonald, Dublin 2003.
 • L. Righi. W: Manuale di diritto del turismo. Red. V. Francesceschelli, F. Morandi, Torino 2010, s. 149 i n.
 • ; G. Rossoni, A. Santuari: Recent Developments in Italy Concerning the Regulation of Tour Guides. "International Travel Law Journal" 2008, z. 4, s. 174 i n.
 • Sz. Jadczak, J. Sidorowicz: Hotel Stary jest hotelem bezprawnie. "Gazeta Wyborcza" z 12 grudnia 2007 r.; S. Luciński: Hotel Lublin nie jest hotelem. "Gazeta Wyborcza" z 18 listopada 2007 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ec7c66dc-ac1f-440a-a81a-ea0e5576ad7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.