Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 13 | 2 | 183-199

Article title

Cechy samoświadomości a nasilenie symptomów depresji

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Characteristics of self-consciousness and intensity of depressive symptoms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł zawiera empiryczną analizę relacji pomiędzy samoświadomością a depresją. Prezentuje on wyniki badań grupy nieklinicznej (N = 76) oraz klinicznej pacjentów z diagnozą epizodu depresyjnego (N = 15). W badaniach wykorzystano Skalę Samoświadomości (Zaborowski, 1989) oraz kwestionariusz Center for Epidemiological Studies - Depression (Radloff, 1977). Celem badań była odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze dotyczyło możliwości wyodrębnienia specyficznych konfiguracji opartych na charakterystykach samoświadomości, drugie zaś odnosiło się do możliwości powiązania otrzymanych konfiguracji ze stopniem nasilenia symptomów depresji. Analiza klasyfikacyjna dała podstawy do wyodrębnienia w grupie nieklinicznej trzech skupień różniących się istotnie zarówno poziomem wszystkich form samoświadomości, jak i nasileniem symptomów depresji. Ponadto okazało się, że profil samoświadomości skupienia o najwyższym wskaźniku depresji jest zbieżny z profilem samoświadomości pacjentów depresyjnych.
EN
The issue of this article is to examine the relation between forms of self-consciousness and depression. It presents studies of a normal sample of 76 students and clinical sample of 15 patients with depression. Self-consciousness Scale (Zaborowski, 1989) has been used to assess forms of self-consciousness and Center for Epidemiological Studies - Depression (Radloff, 1977) has been used to measure depression. There are two main goals of the research: 1) distinction of typological groups of healthy controls in context of self-consciousness variables; 2) description of changes in intensity of depressive symptoms in relation to the types of self-consciousness structure differentiated. The cluster analysis has shown 3 types of self-consciousness structures which differ with respect to the all forms of self-consciousness as well as to the level of depressive symptoms. It has also turned out that the most depressive self-consciousness structure differentiated was similar to the one of patients suffering from depression.

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

183-199

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

  • Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ec831ca9-7df6-4715-aea7-1cfc15e5e44d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.