PL EN


Journal
2013 | 37 | 13-33
Article title

Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody

Content
Title variants
EN
Remedy vs. Diagnosis. How Political Liberalism Accounts for Political Disagreement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka politycznej niezgody (political disagreement) stanowi istotny punkt wyjścia dla konstruowania współczesnych teorii politycznych. Zarazem wartość każdej teorii politycznej może być oceniona pod kątem skuteczności radzenia sobie z każdym rodzajem niezgody (sporu) politycznego. W artykule zostaje przeanalizowanych kilka filozoficznych hipotez dotyczących źródeł politycznej niezgody (teoria błędu, pluralizm wartości, idea pojęć z istoty spornych W.B. Galliego oraz kognitywistyczna teoria metafor językowych). W dalszej kolejności autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy teoria liberalizmu politycznego (J. Rawlsa i jego kontynuatorów) stanowi dobre remedium dla faktu politycznej niezgody, w świetle przedstawionych jego wyjaśnień. Przedstawiona taktyka argumentacji prowadzi do umiarkowanie entuzjastycznych wniosków, ukazując słabe strony teorii liberalizmu politycznego.
EN
The problem of political disagreement is one of the most important problems, which provides the starting point for the construction of any contemporary political theory. Moreover, each and every theory can be evaluated by taking into account the efficacy of coping with different types of political disagreements. This paper discusses four different types of political disagreement (the error theory, value pluralism, the essential contestability of concepts, Lakoff’s metaphor theory) and aims at answering the question whether the theory of political liberalism (founded by J. Rawls) is a good (i.e. efficacious) remedy for political disagreement. The result is moderately positive, as far as it reveals the weak points of this theory.
Journal
Year
Issue
37
Pages
13-33
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Ciszewski, Dyrda [2012] – W. Ciszewski, A. Dyrda, In Search for the Rational Response: Asessing the Rawlsian Foreground for Resolving Political and Legal Disagreements, [w:] Argumentation 2012, red. J. Savelka, et al., Brno 2012, s. 47-62.
 • Collier [2006] – D. Collier, F.D. Hidalgo, A.O. Maciuceanu, Essentially contested concepts: Debates and applications, „Journal of Political Ideologies” (11) 2006, s. 211–246; dostępne: http://polisci.berkeley.edu/people/faculty/CollierD/Collier%20Gallie.pdf.
 • Gallie [1956a] – W.B. Gallie, Essentially Contested Concepts, „Proceedings of the Aristotelian Society” (56) 1956, s. 167-198; dostępne: http://commonsenseatheism.com/wp- content/uploads/2011/05/Gallie-Essentially-Contested-Concepts.pdf.
 • Gallie [1956b] – W.B. Gallie, Art as an Essentially Contested Concept, „The Philosophical Quaterly” (6) 1956, s. 97-114.
 • Gallie [1971] – W.B. Gallie, Philosophy and Historical Understanding, 2nd edition, New York 1971, roz. 1.
 • Gray [2001] – J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, tłum. P. Rymarczyk, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Lakoff [2002] – G. Lakoff, Moral Politics. How Liberals and Conservatives Think, The University of Chicago Press, Chicago 2002.
 • Lakoff, Johnson [2010] – G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.
 • Larmore [1987] – Ch. Larmore, Patterns of Moral Complexity, Cambridge University Press, 1987.
 • MacIntyre [2007] – A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. zbiorowe, red. A. Chmielewski, Wydawnictwo Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2007.
 • Mason [1993] – A. Mason, Explaining Political Disagreement, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 • McMahon [2009] – Ch. McMahon, Reasonable Disagreement. A Theory of Political Morality, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Nagel [1987] – T. Nagel, Moral Conflict and Political Legitimacy, „Philosophy & Public Affairs” (16) 1987, s. 215-240.
 • Pogge [2007] – T. Pogge, John Rawls. His Life and Theory of Justice, Oxford University Press, New York 2007.
 • Polanowska-Sygulska [2008] – B. Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008.
 • Quong [2007] – J. Quong, Political Liberalism without Scepticism, Ratio (20) 2007, s. 320-340.
 • Quong [2011] – J. Quong, Liberalism Without Perfection, Oxford University Press, Oxford, New York 2011.
 • Rawls [ 1999a] – J. Rawls, The Idea of Overlapping Consensus, [w:] Collected Papers, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1999.
 • Rawls [1998] – J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Rawls [1999b] – J. Rawls, The Idea of Public Reason Revisited, [w:] Collected Papers, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1999.
 • Rawls [2001] – J. Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass., London 2001.
 • Raz [1990] – J. Raz, Facing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence, „Philosophy & Public Affairs” (19) 1990, s. 3-46.
 • Sandel [2009] – M. J. Sandel, Liberalizm a granice sprawiedliwości, tłum. A. Grobler, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Stout [2004] – J. Stout, Democracy and Tradition, Princeton University Press, Princeton 2004.
 • Sunstein [2000] – C.S. Sunstein, Practical Reason and Incompletely Theorized Agreements, [w:] Reasoning Practically, red. E. Ullmann-Margalit, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 98-122.
 • Talisse [2009] – R. Talisse, Democracy and Moral Conflict, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Vallier [2011] – K. Vallier, Against Public Reason: Liberalism Accessibility Requirement, „Journal of Moral Philosophy” (8) 2011, s. 366–389.
 • Waldron [1999] – J. Waldron, Law and Disagreement, Oxford University Press, New York 1999.
 • Waldron [2002] – J. Waldron, Is the Rule of Law an Essentianally Contested Concept (in Florida)?, „Law and Philosophy” (21) 2002, s. 137-164; dostępne: http://users.ox.ac.uk/~lawf0068/ROL_ECC.LP.perps.pdf.
 • Williams [2000] – B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki, tłum. H. Miko, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eca7bbd7-bcd8-4936-b8f0-1756fe80a5ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.