PL EN


2015 | 6 | 1 | 125-142
Article title

Ruth Wodaková

Content
Title variants
EN
Ruth Wodak
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The paper introduces Ruth Wodak’s professional career in the research area of discourse analysis, it describes the Discourse-Historical Approach (DHA) to discourse analysis via its key concepts (discourse, context, interdisciplinarity). On the basis of two case studies, it shows how the application of DHA on particular discourses looks like.
CS
Příspěvek představuje odborné působení Ruth Wodakové v oblasti analýzy diskurzu, popisuje klíčové charakteristiky diskurzivně-historického přístupu (diskurz, kontext, interdisciplinarita) a na dvou případových studiích ukazuje, jak vypadá aplikace tohoto přístupu v praxi.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ecacdf96-b918-4ce1-aebe-6109f810336e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.