PL EN


2014 | 199 | 229-238
Article title

Strategia e-zdrowia województwa łódzkiego. Projekt RICHARD

Content
Title variants
EN
E-health Strategy of the Lodz Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The eHealth strategy has its main role in increasing the quality of health care and the effectiveness of the health care system. The article provides a theoretical analysis of the project RICHARD and its influence on the health care system in Lodz region, in particular, its correlation with eHealth strategy.
Year
Volume
199
Pages
229-238
Physical description
Contributors
References
 • Bień B., Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Centeno C., Mapping Key Concepts for Future Health Strategies, in the Context of Ageing Society, eHealth Conference, Malaga 2006.
 • http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/conference/2003/doc/min_dec_ 22_may_03.pdf. [13.06.2013].
 • http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_amsterdamski.pdf [12.0.2013].
 • http://www.slideshare.net/wydzial_ds_ezdrowia/projekt-richard-krok-w-kierunkuklastra- ezdrowia-w-wojewdztwie-dzkim-rafa-zdrajkowski [12.06.2013].
 • Promoting Innovative Healthcare for European Citizens, Workshop with Regions in Europe, OPEN DAYS, Bruksela 2006.
 • Sejmik Województwa Łódzkiego, Program Wojewódzki - Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013, Łódź 2006.
 • Sejmik Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, Łódź 2006.
 • Stawasz E., Głodek P., Stos D., Wojtas J., Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego, Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie łódzkim, Łódź 2004.
 • Strategia eZdrowia województwa łódzkiego na lata 2007-2013, Departament Polityki Zdrowotnej Wydział ds. eZdrowia, s. 91.
 • The Treaty of Amsterdam, amending the Treaty of the European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts, obowiązuje od 1 maja 1999 r.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi, Perspektywy demograficzne województwa łódzkiego do 2030 roku, Łódź 2005.
 • www.iceis.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ecd88123-8e14-4ed6-8a0d-07db7d8892b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.