Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 194-205

Article title

Kompetencje pracowników wobec wyzwań globalnego rynku pracy

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zjawisk społecznych, technologicznych, ekonomicznych i kulturowych, by na tym tle wskazać na zestaw najbardziej wymaganych kompetencji pracowników. Prognozy licznych instytucji badających rynek pracy zapowiadają zniknięcie wielu dotychczasowych zawodów, niedobór pracowników o wymaganych umiejętnościach w skali globalnej, poszerzającą się lukę kompetencyjną w wielu sektorach gospodarki światowej. Przegląd dostępnych opracowań i źródeł wtórnych pozwolił na wyłonienie najważniejszych kompetencji pracowników, które będą zyskiwały na znaczeniu w najbliższych latach. Są to m.in. kompetencje IT, kompetencje twórcze/poznawcze, kompetencje międzykulturowe, umiejętność pracy w zespołach wirtualnych, wielokulturowych, inteligencja emocjonalna i społeczna, kompetencje interdyscyplinarne. Artykuł zamykają implikacje dla międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze doboru, motywowania, rozwoju, komunikowania i retencji pracowników.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ecf7ac1a-c084-4282-806a-3d51b7971e5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.