PL EN


2017 | 17 | 44 | 985-1002
Article title

Assessment of Employee Engagement in the Implementation of an Employee Suggestion Program in Company X – Research Results

Content
Title variants
PL
Ocena zaangażowania pracowników w realizację programu sugestii pracowniczej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the most frequently implemented tools in Polish enterprises, which arises from the Lean Management concept, here understood in its broader sense, are so called schemes of employee suggestion. Their primary objective is to activate (motivate) employees of a specific enterprise to share their ideas, suggestions which could influence the improvement of an organization. Programs of this type which operate efficiently are also the answer to the eighth type of waste, according to the categories proposed by T. Ohno – not capitalizing on employees’ creativity. The programs represent a cohesive element in the broad idea of employee participation in organization management. This paper presents the findings of a survey on the perception and involvement of employees working for a specific enterprise in the functioning of an employee suggestion scheme.
PL
Jednym z najczęściej implementowanych narzędzi w polskich przedsiębiorstwach wynikającej z szeroko rozumianej koncepcji zarządzania Lean Management są tzw. systemy sugestii pracowniczej, których głównym celem jest aktywizacja (mobilizacja) pracowników konkretnego przedsiębiorstwa do dzielenia się pomysłami, sugestiami mających wpływ na doskonalenie organizacji. Sprawnie działające tego typu programy są również odpowiedzią na ósmy typ marnotrawstwa uwzględniając kategorie zaproponowane przez T. Ohno – niewykorzystaną kreatywność pracowniczą. Stanowią spójny element szeroko rozumianej idei partycypacji pracowniczej w zarządzaniu organizacją. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących postrzegania i zaangażowania przez pracowników konkretnego przedsiębiorstwa działania systemu sugestii pracowniczej.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
985-1002
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Wroclaw School of Banking, Institute of Logistics, Poland
redactor
References
 • Bełcik, A. (2017). Polska wersja gogle`owskiej kreatywności. Puls Biznesu :14.
 • Bryke, M. (2015). Prawo do samodzielności. Kaizen 2: 8.
 • Dekiera, Ł.; Grycu A. (2014) ”PROGRAMY SUGESTII PRACOWNICZYCH Doświadczenia polskich przedsiębiorstw”. Available at: leanpolska.org/wp.../Raport-SLMP-Programy-sugestii-pracowniczych-2014.pdf. Accessed: 1 July 2016.
 • Imai, M. (2007). Kaizen, Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes. Warszawa.
 • Kejna, S. (2014). Metodyka pozyskiwania i przetworzenia dodatkowej informacji do celów zarządczych poprzez analizę systemów sugestii opartych na filozofii kaizen. Acta Universistatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2(300). Available at: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_14811?q=bwmeta1.element.hdl_11089_12219;12&qt=CHILDREN-STATELESS Accessed: 1 July 2016.
 • Koch, T. (2017). Źródło Lean bije w Toyocie. Production Manager 8 :22.
 • Nowicka, I. (2014). Z zewnątrz i w wewnątrz. Kaizen 1:29.
 • Pawłowski, E.; Pawłowski, K.; Trzcieliński S. (2010). Metody i narzędzia Lean Manufacturing. Materiały dydaktyczne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Regulation of Employee Suggestion Program “Kaizen” – (2006) continuous improvement” of company X.
 • Robinson, A.G.; Schroeder D.M. (2006). „Ideas are Free: How the Idea Revolution is Liberating People and Transforming Organizations” (Berett-Koehler Publishers, San Francisco, s. 121 – 143 after: Ł. Dekiera, A.Grycu,” PROGRAMY SUGESTII PRACOWNICZYCH Doświadczenia polskich przedsiębiorstw”). Available at: leanpolska.org/wp.../Raport-SLMP-Programy-sugestii-pracowniczych-2014.pdf. Accessed: 1 July 2016.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ecf9bec3-585f-4c18-bd02-23fb54b64cc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.