Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 53 | 25-38

Article title

Obecność tradycji w afrykańskiej nowoczesności

Content

Title variants

EN
THE PRESENCE OF TRADITION IN THE AFRICAN MODERNITY
DE
TRADITION IN DER AFRIKANISCHEN MODERNITÄT

Languages of publication

PL EN DE

Abstracts

PL
Bazując głównie na własnych doświadczeniach i badaniach terenowych w Togo w artykule przedstawiono sposób, w jaki tradycja wplata się w nowoczesność, a także ukazano, jak w dyskursie politycznym i społecznym wykorzystuje się światopogląd oparty na religii tradycyjnej. Czy odrzucenie tradycji przez młodych wiąże się z jej hamującą rozwój siłą? Analizie poddano: imperatyw solidarności rodzinnej, który utrudnia rozwój jednostki, rytualizm zmuszający do poświęcenia wszelkich oszczędności na organizację wydarzeń świątecznych oraz czarownictwo, które pozwala na wytłumaczenie nierówności w życiu publicznym. We wszystkich tych obszarach tradycja nie tylko jest obecna, ale odgrywa ważną rolę jako czynnik stabilizujący, wyjaśniający i ogarniający rzeczywistość społeczną.
EN
Based mainly on the author’s own experience and field research in Togo, the article outlines the way in which tradition is woven into modernity, as political and social discourse uses a worldview based on traditional religion. Is the rejection of tradition by young people related to its strength of inhibiting the development? The following were analyzed: the imperative of family solidarity, which hinders the development of the individual and ritualism forcing to sacrifice any savings for the organization of festive events and witchcraft, which provides the explanation of inequality in public life. In all these areas, the tradition is not only present, but it plays an important role as a stabilizing factor, explaining and encompassing social reality.
DE
Der Aufsatz stellt dar, wie in Afrika die Tradition und die Modernität verflochten sind, wie die religiös begründete Weltanschauung durch den sozialen und politischen Diskurs ausgenutzt wird und warum die jungen Afrikaner die Tradition verneinen. Bremst die Tradition die ökonomische und soziale Entwicklung? Der Verfasser analysiert Imperative der Familiensolidarität, die die individuelle Selbstverwirklichung verhindert, Ritualismus, der alle Ersparnisse für die Veranstaltung der Feierlichkeiten verbraucht und Hexerei, die es erlaubt, Ungleichheit auf der politischen Ebene zu erklären. In allen oben erwähnten Faktoren ist die Tradition nicht nur anwesend, sondern sie spielt auch wichtige Rolle in dem Sozialleben.

Year

Issue

53

Pages

25-38

Physical description

Contributors

  • Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ed0d31d3-1554-4189-96ba-bf4473d8901e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.