Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 7(64/3) | 347-358

Article title

Prawda w Ewangeliach. Znaczenie szczegółów narracji dla badań historycznych i literackich

Authors

Content

Title variants

EN
The Truth in the Gospels. The Significance of the Details of the Narration for the Historical and Literary Studies

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, zatytułowany Natchnienie i prawda Pisma świętego, przestrzega przed uproszczonym stawianiem znaku równości między detalami narracji w tekście Ewangelii a szczegółami wydarzeń mających miejsce w życiu i dziele Jezusa. Niniejsze studium zajmuje się niektórymi z tych elementów, umieszczonymi na początku i na końcu perykop Marka, opowiadając się za ich uwzględnieniem nie tylko w literackim podejściu do Ewangelii, ale także w badań historycznych.W przeciwnym razie odtwarzany jako historyczny obraz działalności Jezusa będzie różnić się od jej przedstawienia w Ewangeliach.
EN
The most recent document of the Pontifical Biblical Commission, entitled The Inspiration and Truth of Sacred Scripture, cautions against an oversimplified equivalence between every single narrative element of the Gospel text and the details of the events in the life and the ministry of Jesus. The present study examines some of these elements in the framework of the Markan passages, arguing that they should be taken into consideration not only in literary approaches to the Gospels, but in historical ones as well. Otherwise, the historically reconstructed picture of Jesus contrasts with His image in the Gospels.

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • BARTNICKI R., „Właściwości literackie Ewangelii według św. Marka”, Słowo Boga i drogi człowieka. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa pelplińskiego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa pelplińskiego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi (red. Z. Machnikowski) (Tczew – Pelplin 1998) 95-108.
 • DULLING D.C., „The Jesus Movement and Social Network Analysis (Part I: The Spatial Network)”, Biblical Theology Bulletin 29 (1999) 156-175.
 • EGGER W., Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento (Bologna 1989).
 • ELLIS E.E., „The Synoptic Gospels and History”, Authenticating the Activities of Jesus, (ed. B. CHILTON – C.A. EVANS) (Leiden – Boston – Köln) 49-57.
 • FREYNE S., Gesù ebreo di Galilea. Una rilettura del Gesù storico (Cinisello Balsamo 2006).
 • HALL D. R., The Gospel Framework. Fiction or Fact? A Critical Evaluation of Der Rahmen der Geschichte Jesu by Karl Ludwig Schmidt (Carlisle 1998).
 • MALINA A., „Dobra nowina nieupiększona. Obraz Piotra w Ewangelii Marka”, Collectanea Theologica 74/1 (2004) 21-38.
 • MALINA A., Ewangelia według św. Marka, część 1: 1, 1 – 8, 26. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, (Częstochowa 2013).
 • MALINA A., „Jezus naprzeciw świątyni (Mk 13)”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60 rocznicę urodzin, T. 2. (red. B. STRZAŁKOWSKA) (Warszawa 2011) 1068-1090.
 • MEIER J. P., A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. Vol. I: The Roots of the Problem and the Person (New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 1991).
 • MOLONEY F.J., The Gospel of Mark. A Commentary (Peabody 2002).
 • PACIOREK A., Q – Ewangelia Galilejska (Lublin 2000).
 • PAWŁOWSKI Z., „Ojczyzna Jezusa. Ziemia i jej znaczenie w Ewangelii wg św. Marka”, Collectanea Theologica 74/2 (2004) 83-95.
 • PESCH R., Das Markusevangelium. I. Teil. Einleitung und Kommentar zu Kap. 1,1–8,26 (Freiburg – Basel – Wien 19895).
 • SCHMIDT K. L., Der Rahmen der Geschichte Jesu. Literarkritische Untersuchungen zur ältesten Jesusüberlieferung (Berlin 1919).
 • WINN A., The Purpose of Mark's Gospel. An Early Christian Response to Roman Imperial Propaganda (Tübingen 2008).
 • WOJCIECHOWSKA K., Opowiadam wam jak Piotr. Elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka (Warszawa 2006).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-2222
EISSN
2451-2168

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ed1af8a8-39de-4871-bef8-9b999381c6dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.