PL EN


2018 | 9 | 2 | 206-212
Article title

Zjawiska chaosu informacyjnego i manipulacji w ujęciu praktyk czytelniczych współczesnego społeczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
The Phenomena of Information Chaos and Manipulation in Terms of Reading Practices of Contemporary Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono oddziaływanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na współczesnego człowieka. Zaprezentowano specyfikę procesu komunikowania, akcentując pro-blem chaosu informacyjnego oraz praktyk manipulacji. Powyższe zjawiska odniesiono do tzw. kompetencji komunikacyjnych człowieka, korelując je z poziomem wykształcenia oraz praktyka-mi czytelniczymi.
EN
The influence of information and communication technologies on contemporary man was presented. The specifies of communication were presented indicating the source of information chaos and manipulation practices. The above phenomena were referred to so-called human com-munication skills correlating them with the level of education and reading practices.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
206-212
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Doktor inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Technologii Mechanicznych, Zakład Automatyzacji Produkcji i Technologii, Polska
References
 • Batorski, B. (2015). Technologie i media w domach i w życiu Polaków. W: J. Czapiński, Czapiń-ski J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – raport. Contemporary Economics, 9/4, 373–395. DOI:10.5709/ce.1897-9254.192.
 • Furmanek, W. (2013). Antropoinfosfera współczesnego człowieka. Dydaktyka Informatyki, 8, 49–73.
 • Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. Dydaktyka Informatyki, 9, 20–48.
 • Furmanek, W. (2016). Niedostatki podziału cyfrowego. Dydaktyka Informatyki, 11, 20–29.
 • Furmanek, W. (2017). Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym. Dydaktyka Informatyki, 12, 11–20.
 • Golka, M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: PWN.
 • Koryś, I., Michalak, R., Chymkowski, R. (red.) (2016). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Warszawa: BN.
 • Kozłowska, A. (2006).Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. Warszawa: PWE.
 • Podgórski, R. (2017). Kryzys tożsamości współczesnego człowieka w społeczeństwie ponowocze-snym. Pobrane z: www.opoka.org.pl (15.04.2017).
 • Walat, W., (2016). Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji. Edukacja – Technika – Informatyka, 4, 235–241.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed3a57fe-717a-432a-8bc4-35a028ca4257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.