PL EN


2013 | 172 | 81-94
Article title

Regionalna współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Regional Cooperation in the Framework of Energy Security European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present the way in which the European Union intends to achieve greater energy security through a framework of regional cooperation. The article analyses the cooperation among of the Energy Community, the Caucasus and Central Asia, and the Baltic Sea states as well as a cooperation with the Scandinavian countries.
Year
Volume
172
Pages
81-94
Physical description
Contributors
author
References
 • About BASERC Project. BASREC, http://basrec.net/index.php/projects-menu.
 • Action Plan for Nordic Energy Cooperation on Energy Policy 2010-2013, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2010.
 • Baku Initiative, Energy & Transport International Relations, European Commission, http:// ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caspian/energy_en.htm.
 • Brunel C., Hufbauer G.C., Reviving Maghreb Integration: Recommendations. Maghreb Regional and Global Integration, No. 13, http://www.piie.com/publications/chapters_preview/4266/13iie4266.pdf.
 • COM (2003) 104, Communication form the Commission to the Council and the European Parliament - Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. Brussels, 11.03.2003.
 • COM (2003) 262, Communication form the Commission to the Council and the European Parliament - On the Development of Energy Policy for the Enlarged European Union, its Neighbours and Partner Countries. Brussels, 26.05.2003.
 • COM (2006) 590, Communication from the Commission to the European Council - External Energy Relations - from Principles to Action. Brussels, 12.10.2006.
 • Conclusion of the Ministerial Conference on Energy Co-operation between the UE, the Caspian Littoral States and Their Neighbouring Countries, http://www.inogate.org/ attachments/article/89/Baku_Conclusions___Annexes.pdf.
 • Cornell S., Europe's Energy Security: Role of the Black Sea Region, in: Energy and Conflict Prevention, eds. G. Austin, M. Schellekens-Gaiffe Gidlunds förlag, Hedemora 2007.
 • Czarny M., Państwa regionu nordyckiego wobec problemu bezpieczeństwa energetycznego, w: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomera, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 • Energy Community, http://www.energy community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ ENERGY_COMMUNITY/Legal.
 • Energy in the Western Balkans. The Path to Reform and Reconstruction, International Energy Agency, Paris 2008.
 • EUROMED. European Comission, http://ec.europa.eu/transport/international/regional_ cooperation/euromed_en.htm.
 • European Commission, http://ec.europa.eu/energy/international/basrec_en.htm.
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/economy_fi-nance/international/neighbourhood_policy/index_pl.htm.
 • Gawin R., Skandynawski rynek energii elektrycznej - Przypadek szczególny czy uniwersalne rozwiązania? "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2005, nr 4.
 • Gromadzki G., Konończuk W., Energetyczna gra - Ukraina, Mołdawia i Białoruś między Unią a Rosją, Fundacja Batorego, Warszawa 2007.
 • INOGATE Projects, http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=proje cts&Itemid=75&lang=en.
 • Janusz-Pawletta B., Zasoby Morza Kaspijskiego: wydobycie i transport do Europy. Aspekt prawno-międzynarodowy, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2006, nr 1.
 • Joint Declaration on the Southern Gas Corridor, http://naftagaz.pl/files/EU-Azer_joint_ declaration_southern_corridor_2011_01_13_.pdf.
 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Key Institutional Decisions in the Field of External Energy Policy 2006-2007. European Communities, 2007, http://www.enpi-info.eu/files/publications/Decisions_Exter-nal_Energy_Policy_2006-7.pdf.
 • Kołakowska A., 10 lat partnerstwa śródziemnomorskiego - bilans i perspektywy, "Biuletyn PISM" 2006, nr 3, s. 12-13.
 • Malko J., NORDEL - doświadczenia rynku energii elektrycznej, "Rynek Energii" 2003, nr 1 (44).
 • Malko J., O rynku nordyckim raz jeszcze czyli Kalifornia w Norwegii, "Rynek Energii" 2003, nr 2(45).
 • Ministerial Declaration an Enhanced Energy Co-Operation between the UE, the Littoral States of the Black and Caspian Seas and their Neighbouring Countries. http:// ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caspian/doc/2006_11_30_ astana_conclusions.pdf.
 • Montobbio M., Coming Home. Albania in the Barcelona Process: Union for the Mediterranean, European Institute of the Mediterranean, 2009, http://www.iemed.org/anu-ari/2009/aarticles/a155.pdf.
 • Nehrebecki A., Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej, Integracja Europejska 2009, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2009, nr 4(66).
 • Nordic Co-Operation. NORDEN, http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/ nordic-co-operation.
 • Porozumienie gazowe UE - Azerbejdżan. Unia Europejska, http://www.uniaeuropejska. org/porozumienie-gazowe-ue-azerbejdzan.
 • Pracujemy wspólnie - Europejska Polityka Sąsiedztwa, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2006.
 • Prospects for Greater Global and Regional Integration in the Maghreb, Peterson Institute for International Economics, Washington 2008, http://www.iie.com/publications/papers/hufbauer0508.pdf.
 • Regulacja paneuropejska, w: Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, red. A. Dobroczyńska, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003, http://www.ure.gov.pl/download.php?s=1&id=715.
 • Report on the Progress Made by the EU and the INOGATE Partner Countries toward Achieving the Objectives of the Energy Road Map Adopted at the 2nd Ministerial Conference in Astana on 30 November 2006. INOGATE Country Coordinators and Working Group Members in Coordination with the INOGATE Technical Secretariat, November 2008, http://www1.inogate.org/inogate_programme/inogate_resource_ center/reportsstudies/reports-progress-made-eu-and-inogate-partner/Progress_Report_18-2-09_eng.pdf/download.
 • Rossa D., Partnerstwo Euro-Śródziemnomorskie i Unia dla Morza Śródziemnego jako filary bezpieczeństwa w regionie, "Zeszyty Naukowe AMW" 2010, nr 2 (181).
 • Słomińska B., Toporowski P., Akcesja państw Bałkanów Zachodnich - wpływ i znaczenie dla Polski i Unii Europejskiej, w: Bałkany Zachodnie a integracja europejska - perspektywy i implikacje, red. R. Sadowski, J. Muś, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Strachota K., Górecki W., Kaukaz Południowy i Azja Centralna po wojnie rosyjsko-gruzińskiej - konsekwencje geopolityczne, "Komentarze OSW" 2008, nr 10.
 • Traktat o Wspólnocie Energetycznej, Dz. Urz. UE L 198/18.
 • Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia (TRACECA), European Commission, http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation-central-asia/transport/traceca_en.htm oraz http://www.traceca-org.org/en/home/.
 • Zając J., Gospodarcze aspekty Procesu Barcelońskiego, "Studia Europejskie" 2001, nr 4.
 • Zajączkowski K., Unia Europejska - Afryka Subsaharyjska: stosunki u progu XXI w., "Studia Europejskie" 2006, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed3dd5ad-62c8-4fce-b1ce-e24c66f8b1e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.